Ostatné publikácie

Cenník

Autor Názov Cena pre člena Cena pre nečlena
Meier, Jörg Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei 2,33 € 3,32 €
Majeriková, M.(zost.) Nepokojná hranica Vypredané  
Cintulová,E.-Žifčák, F.(zost.) Z dejín zdravotníctva na Spiši 3,00 € 6,00 €
Fetko, F.-Števík, M.(zost.) Pocta Ivanovi Chalupeckému 7,00 € 10,00 €

 

error: Content is protected !!