Bibliografia k dejinám Spiša

Výber literatúry k dejinám Spiša (monografie a štúdie)

Na stránke sa usilovne pracuje

2018

BALÁŽI, Milan (zost.): Baníctvo a Spiš vo fotografii. [Spišská Nová Ves] 2018, 102 s.

DLUGOŠ, František: Jubilujúci kňazi Spišskej diecézy v roku 2018. Levoča 2018, 319 s.

FURMANIK, Martin: Spiš a vznik Československej republiky. Spišská Nová Ves 2018, 230 s.

HUDÁK, Matúš – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Hozelec. Hozelec 2018, 308 s.

CHOMA, Milan – MICHELČÍKOVÁ, Iveta (zost.): Podtatranec zo Zalužíc (Personálna bibliografia o živote a tvorbe Milana Chomu). Kežmarok 2018, 176 s.

KALINOVÁ, Michaela (zost.): Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. Zborník Gotická cesta 2/2016. Rožňava – Bratislava 2018, 253 s.

KRAFČÍKOVÁ, Marta: Chmeľnický nárečový slovník. Chmeľnica 2018, 269 s.

KUCHARÍK, Juraj: Spiš: Slovenský raj, Levoča, Kežmarok. Turistický sprievodca: história, pamiatky, prechádzky, informácie. Bratislava 2018, 239 s.

MALOVCOVÁ, Božena a kolektív: Švábovce. Švábovce 2018, 256 s.

MAJERIKOVÁ, Ingrid (ed.): Putovanie krajinou na brehoch Dunajca. Krakov – Bratislava – Spišská Stará Ves : Pre mesto Spišská Stará Ves vydalo vydavateľstvo Goralinga, 2018, 400s.
 
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (ed.): Almanach Slováci v Poľsku XIX. Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 304 s.

 

MIKULÍK, Dalibor (zost.): V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 – 1948. Príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014 – 2017. Stará Ľubovňa 2018, 300 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Majster Pavol z Levoče a jeho doba. Levoča 2018. 171 s.

NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Besonderheiten des Gräberfeldes aus der Frühen Bronzezeit im Kataster von Spišské Podhradie (Zips). In: Bátora, J. – Kujovský, R. – Ruttkay, M. – Vladár. J. (zost.): Anton Točík – legenda slovenskej archeológie. Nitra 2018, s. 107 – 118.

OLEJNÍK, Vladimír – JANOVSKÁ, Magdaléna: A Szepeshely (szepeskáptalani) Szent Márton-székesegyház. In: Magyar Sion. Újfolyam, roč. XII./LIV. , č. 2018/1, s. 77 – 95.

PATERA, Lukáš: Nákladné lanovky v spišsko-gemerskej banskej oblasti. In: Miroslav Lacko (zost.): Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016, s. 2018 – 312. 

PETRÍK, Ján: Iglovská elektráreň. Spišský šľachtický rod Münnich. Spišská Nová Ves 2018, 108 s.

ROZLOŽNÍK, Oto: Ženy v tieni hôr. Príbehy a spomienka. Kežmarok 2018, 152 s.

SOJÁK, Marián: Pravekí lovci a zberači v našich veľhorách. In: Časopis Tatry, roč. LVII, č. 2, 2018, s. 22 – 23.

SOJÁK, Marián: Prví roľníci a metalurgovia na území našich veľhôr. In: Časopis TATRY, č. 4, 2018, s. 13 – 15.

SOJÁK, Marián: Kovy víťazia nad kameňom. In: Časopis TATRY, č. 5, 2018, s. 29 – 30.

SOJÁK, Marián: Prielom Hornádu v nepísaných dejinách. In: Tomáš Dražil (zost.): Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2018, s. 152 – 175.

SOJÁK, Marián: Košariská, Ihrík a Zelená hora v archeologických svedectvách. In: Tomáš Dražil (zost.): Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Spišská Nová Ves 2018, s. 176 – 190.

SOJÁK, Marián – HUNKA, Ján: Nález pokladu stredovekých mincí z okolia Kláštoriska. In: M. Bača a kol. (zost.): K jubileu Doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. Bratislava 2018.

SOJÁK, Marián –  WAWRZAK, Maciej: Spracovanie kamennej industrie z Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni. In: Východoslovenský pravek XI, Nitra 2018, s. 7 – 38.

SOJÁK, Marián: Surovinová skladba kamennej štiepanej industrie z neolitu na Spiši. In: Acta archaelogica opaviensa 5, Opava 2018, s. 197 – 206.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián: Archeologická sezóna na Šoldove v roku 2018. In Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, roč. VII, 2018, č. 9, s. 12 – 13.

VENCKO, Ján: Z dejín okolia Spišského hradu. (Reprint) Bijacovce – Krompachy [2018], 384 s.

ŽIFČÁK, František a kolektív: Dejiny Vlkoviec. Kežmarok 2018, 248 s.

 

2017

ARGALÁCS, Mikuláš (zost.): Opus Joan: Brokoff. Zborník ku medzinárodnej konferencii. Poprad 2017, 79 s.

BARÁTHOVÁ, Nora a kol: História Kežmarku od 2. polovice 18. storočia. Kežmarok 2017, 495 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Obraz poľského Spiša na základe kanonických vizitácií 17. a 18. storočia. In: Zagadnienia religijne i narodowosciowe we wspólczesnych badaniach polskich, slowackich i ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny II, Jaroslaw 2017, s. 445 – 453.

BIZOŇOVÁ, Monika: Spišský záloh a stav katolicizmu v Provincii XIII spišských miest v 17. a 18. storočí. In: Od zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej: kilkaset lat wspólpracy srodkowoeuropejskiej. Nowy Targ 2017, s. 53 – 66.

BLIŠŤAN, Miroslav – KACVINSKÝ, Cyril – ŠARIK, Anton (zost.): Banícka obec Rudňany. Rudňany 2017, 128 s.

BRöSTL, Alexander – POLLÁK, Miroslav (zost.): Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti. Levoča 2017, 271 s.

BURAN, Dušan (zost.): Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Bratislava 2017, 175 s.

CINTULOVÁ, Erika – ŽIFČÁK, František (zost.): Z dejín zdravotníctva na Spiši (k 150. Výročiu Spišského spolku lekárov a lekárnikov). Krakov 2017, 168 s.

DANIEL, Jozef (zost.): Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši.. IV. časť, Slovinky, Krompachy, Kluknava. Spišská Nová Ves 2017, 228 s.

FRANKOVÁ, Libuša: Z histórie „Toryského kraja“. Osobnosti slovenského národnokultúrneho života v historickom regióne Šariša, Spiša a Zemplína (19. storočie). Prešov 2017, 247 s.

FURMANIK, Martin: Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej kataklizmy. Rabovačky na Spiši tesne po skončení prvej svetovej vojny. In: Jaromír Karpíšek – Zbyněk Sturz  – Marie Bláhová (zost.): České, slovenské a čeeskoslovenské dějiny 20. století XI. Hradec Králové 2017, s. 347 – 356.

GAUSS, Karl-Markus: Roztratení Nemci: na cestách po Litve, Spiši a pri Čiernom mori.[preklad z nemeckého originálu: Magdaléna Petra Thomay] Žilina 2017, 187 s.

GODART, Louis: Tesori gotici dalla Slovacchia. L´arte del Tardo Medioevo in Slovacchia. Rím 2017, 167 s.

GONDA, Martin – ŠPIC, Peter – KOSTELNÍK, Martin – SOJÁK, Marián – ŽIFČÁK, František: Spišské Tomášovce 1217-2017. Spišské Tomášovce 2017, 431 s.

GUNČAGA, Ján – LANG, Ladislav: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik. In: Kultúrne dejiny. Cultural History. Kulturgeschichte. Ružomberok. Vol 8, 2017, č. 2, s. 200 – 212.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – LABUDA, Vladimír a kol.: Lučivná história a súčasnosť 1298 – 2017. Lučivná  2017, 416 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – JANIGOVÁ, Ingrid (zost.): Mesto Vysoké Tatry včera a dnes. Vysoké Tatry 2017, 599 s.

LABANC, Peter: Niekoľko úvah o vzdelaní v prostredí Spišskej kapituly v stredoveku. In: Studia Historica Nitriensia, Vol 21, 2017, č. 1, s. 5 – 16.

LACKO, Miroslav: Zwischen Regulierung und Liberalisierung: Staatliche Wirtschftspolitik in der Habsburgermonarchie und das Eisenhüttenwese in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016. Ostrava 2017, s. 38 – 65.

LACKO, Miroslav: Význam Levoče ako kapitálového a obchodného centra pre banské podnikanie v spišsko-gemerskej banskej oblasti v 15. a 16. storočí. In: Montánna história 8 – 9, 2015 – 2016. Ostrava 2017, s. 382 – 395.

LACH, Ján: Goralské rozprávky II. z dolín Magury. Krakov 2017, 88 s.

LENGOVÁ, Miriam: Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia. Bratislava 2017, 252 s.

LIPTÁK, Michal – MATEJ, Ján: Poklady zeme a klenoty Spiša. [Kežmarok] 2017, 415 s.

MAJCHER, Peter – SVITEK, Jozef – ANDERÁK, Jozef – MITURA, Patrik – ONDREK, František (zost.): Schematizmus Spišskej diecézy 2017. [Námestovo] 2017, 501 s.

MAJERIKOVÁ, Ingrid: Putovanie krajinou na brehoch Dunajca. Krakov 2017, 400 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach Slováci v Poľsku XVIII.  Jubilejník venovaný PhDr. Ľudomírovi Molitorisovi, PhD. pri príležitosti šesťdesiatych narodenín. Krakov  2017, 528 s.

MALOVCOVÁ, Božena a kol.: Gánovce Filice. Krakov 2017, 352 s.

MARCINOVÁ, Františka – MIKULÍK, Dalibor (zost.): Hosťovská kniha rodiny Raisz na hrade Ľubovňa (1827 – 1882). Stará Ľubovňa 2017, 513 s.

MOLITORIS, Ľudomír: Dejiny Slovákov v Poľsku do roku 1961. Krakov 2017, 312 s.

NOVOTNÁ, Mária – SOJÁK, Marián: Opevnená výšina badenskej kultúry pri Dolnom Smokovci = Befestigte Anhöhe der Badener Kultur bei Dolný Smokovec. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2013. Zborník referátov z 32. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska. Nitra 2017, s. 189 – 222.

NOVOTNÁ, Mária – PIATROVÁ, Alena: Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službách ducha. Bratislava 2017, 219 s.

OLEJNÍK, Vladimír: Historiografia v službách politiky – účasť Jána Bárdossyho v Uhorsko-poľskej hraničnej komisii v 90. rokoch 18. storočia. Historiography in the service of politics – participation of Joannes Bárdossy in the Hungarian-Polish Border Committee in the 1790s. In: Od zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej: kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Nowy Targ 2017, s. 119 – 134.

OLEJNÍK, Vladimír – JANOVSKÁ, Magdaléna (zost.): Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spišské Podhradie, 2017, 389 s.

PAPRČKA, Milan: Spiš z neba. Banská Bystrica 2017, 110 s.

PETRÍK, Ján: Žakarovská ozubnicová železnica. Žakarovce 2017, 59 s.

POLLÁK, Miroslav (zost.): Ploty, múry, hranice. Levoča 2017, 491 s.

POLLÁK, Miroslav – ŠVORC, Peter (zost.): Spišské exody v 20. storočí. Levoča 2017, 334 s.

POLLÁK, Miroslav (zost.): Ploty, múry, hranice. Levoča 2017, 491 s.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián – FECKO, Peter: História výskumov a písomné záznamy o Šoldove. Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 69, č. 7, s. 17 – 30.

RUTTKAY, Matej – SOJÁK, Marián: Archeologická sezóna na Šoldove v roku 2017. Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 6, č. 11 – 12, s. 8 – 11.

Sandecko – spišské zošity. Zeszyty sądecko – spiskie Tom 10. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2017, 159 s.

SOJÁK, Marián: Stručný prierez archeologických dejín. In: Gánovský spravodajca: Občasník obce Gánovce, 2017, roč. 8, č. 1, s. 1 – 2.

SOJÁK, Marián: Olejkári na Hrachovisku. Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 6, č. 7, s. 31 – 33.

SOJÁK, Marián: Táborisko zo staršej a predpokladanej strednej doby kamennej na území obce.  Štrbské noviny: Noviny pre občanov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa, 2017, roč. 6, č. 7, s. 34 – 35.

SOJÁK, Marián: Zlato v archeologickom dedičstve Slovenska od praveku po veľkomoravské obdobie. In: Bakos, F. – Chovan, M. – Žitňan, P. a kol.: Zlato na Slovensku. Bratislava 2017, s. 57 – 71.

ŠTEFÁNIK, Martin: Poľsko, Žigmund a benátska diplomacia. K medzinárodnému pozadiu zálohu spišských miest za vlády Žigmunda Luxemburského. In: Eva Benková – Marek Púčik (zost.): Ingenii laus: zborník štúdií venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Jánovi Lukačkovi, CSc. Bratislava 2017, s. 207 – 232.

ŠTEFÁNIK, Martin: „Rame di Pollana“. Spišsko-gemerská meď vo Flámsku a v Benátkach v prvej tretine 14. storočia. In: Historický časopis. Vol. 65, 2017, č. 2, s. 193 – 216.

2016

BALUŽINSKÝ, Jozef – MARCINOVÁ, Františka (zost.): Múzeum pre všetkých. Zborník z konferencie venovanej debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Stará Ľubovňa  2016, 164 s.

BESEDIČ, Martin: Z cechovej truhlice. Cechové pamiatky na Slovensku (Katalóg z výstavy). Bratislava 2016, 257 s.

BIZOŇOVÁ, Monika: Knižnica Spišskej Kapituly a jej pamiatky. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Roč. 7, 2016, č. 1, s. 123 – 129.

BIZOŇOVÁ, Monika: Piaristi v stredoeurópskom priestore a ich pôsobenie v Podolínci v 17. – 18. storočí. In: Stosunki polsko-slowacko-węgierskie na przestrzeni wieków. Nowy Targ 2016, s. 47 – 66.

BIZOŇOVÁ, Monika: Náboženský stav na Spiši v prvých troch decéniách 18. storočia. In: Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí = Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Prešov 2016, s. 274 – 284.

BIZOŇOVÁ, Monika: Spišské biskupstvo v čase prvej svetovej vojny a jej dôsledky. In: Prvá svetová vojna v Karpatoch = Első világhaború a Kárpátokban = Perša svitova vijna v Karpatach. Prešov 2016, s. 119 – 126.

DLUGOŠ, František: Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 – 1950. Levoča 2016, 207 s.

HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław, A. (zost.): Historia Scepusii Vol. II. Dejiny Spiša II. Bratislava – Krakov 2016, 1165 s.

JURČAGA, Peter: Sede impedita e valida elezione del vicario capitolare: il caso della diocesi di Spiš durante il comunismo. Benátky 2016, 283 s.

KOMORA, Pavol: Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940. Svetové výstavy – výstavy v Uhorsku – výstavy na Slovensku. Bratislava 2016, 310 s.

MARCINOVÁ, Františka – ŽARNOVSKÝ, Peter: Kniha testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2016, 378 s.

NOVOTNÁ, Mária, SOJÁK, Marián: Gräberfeld der Košťany – Kultur in Spišské Podhradie (Zips). In: Acta Archaelogica Carpathica Vol. LI, Krakov. 2016, s. 67 – 81.

OLEJNÍK, Vladimír: Bratstvo sv. Jozefa na Spiši ako príklad obnovy duchovného života katolíckeho duchovenstva na začiatku 18. storočia. In: Peter Kónya (zost.): Snem roku  a multikonfesijná spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí. Prešov 2016, s. 285 – 294.

SOJÁK, Marián: Cudzie mince v púchovskom kultúrnom prostredí severného Slovenska (so zameraním na Spiš). In: Numizmatika 26. Bratislava 2016, s. 16 – 21.

ŠTEVÍK, Miroslav: K dejinám liehovarníctva na Spiši: spišská borovička. Stará Ľubovňa 2016, 26 s.

ŽARNOVSKÝ, Peter (zost.): Husiti a bratríci na Slovensku. Červený Kláštor – Kežmarok – Stará Ľubovňa 2016, 208 s.

 

2015

BIZOŇOVÁ, Monika: Dejiny a pôsobenie františkánov – minoritov na území Spiša. In: Historia Ecclesiastica: časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe. Roč. 6, 2015, č. 2, s. 22 – 31.

HERUCOVÁ, Marta: Spišské oltáre 19. storočia. [Ľubiša] 2015, 332 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Po stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na Spiši. Spišská Nová Ves 2015, 192 s.

LABANC, Peter – GLEJTEK, Miroslav: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I. Príspevok k náboženským dejinám Spiša. Trnava, 2015, 101 s.

OLEJNÍK, Vladimír: Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku II. Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis 1655-1656. Trnava 2015, 200 s.

SOJÁK, Marián: Lokalita Jánovce-Machalovce v kontexte nových numizmatických nálezov z doby laténskej. In: Numizmatika 25. Bratislava 2015, s. 22 – 34.

SOJÁK, Marián: Príspevok k novým pravekým nálezom zo Spiša. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 57, Nitra 2015, s. 141 – 166.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Pečate a znaky spoločenstiev spišských Sasov. In: Marcela Domenová – Drahoslav Magdoško (eds.): Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy, poznatky. Prešov – Košice 2015, s. 137 – 152.

ŽIFČÁK, František: Zo stredovekých dejín Spišskej Novej Vsi. In: Marcela Domenová – Drahoslav Magdoško (eds.): Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy, poznatky. Prešov – Košice 2015, s. 223 – 236.

2014

BARÁTHOVÁ, Nora (zost.): Život Kežmarku v 13. až 20. storočí. Kežmarok 2014, 383 s.

BARBUŠČÁKOVÁ, Vladimíra (zost.): Spišský Jeruzalem. História, fauna a flóra. Spišská Nová Ves 2014, 120 s.

BOHUŠ, Ivan ml. a BOHUŠ, Ivan st.: Tatranské chaty – Tatra chalets. Tatranská Lomnica 2014, 76 s.

DLUGOŠ, František: Levočská bazilika – kompas i maják viery. Levoča 2014, 144 s.

GRUSS, Leopold: Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest 1938. Gelnica 2014, 147 s.

GRUSS, Leopold (zost.): Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest. [preklad z nemeckého originálu: Magdaléna Dvořáková Fialová] Gelnica 2014, 147 s.

HRIC, Karol: Prielom Hornádu. 40 rokov chodníka Horskej služby 1974 – 2014. Spišská Nová Ves 2014, 191 s.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): ThDr. Jozef Ligoš – spišský kapitulný vikár. Zborník z domácej vedeckej konferencie 34. ročníka Znaky časov. Spišské Podhradie 2014, 211 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Kluknavy. Kluknava 2014, 351 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2014, 632 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Hrišovce v dejinách. Hrišovce 2014, 350 s.

KAMAN, Bohumil (zost.): Veľký Folkmár, história a súčasnosť. Košice 2014, 288 s.

KLINGOVÁ, Adriana – KLING, Peter: Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši. III. časť – severozápadné časť Spiša. Spišská Nová Ves 2014, 172 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – JANČEKOVÁ, Mária (zost.): 500 rokov športu kežmarského. Kežmarok 2014, 366 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana – MALOVCOVÁ, Božena – SOJÁK, Marián: Dejiny a súčasnosť obcí Vlková a Levkovce 1278 – 2014. Vlková 2014, 271 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – GORE, Dávid: Kostol svätej Margity Antiochijskej v Mlynici. Die Kirche der Heiligen Margareta von Antiochia in Mlynica. Church of St. Margaret in Mlynica. Poprad 2014.

JESENSKÝ, Marcel: The Slovak-Polishborder, 1918 – 1947. Basingstoke New York 2014, 236 s.

KRAFČÍKOVÁ, Marta – ŠTEVÍK, Miroslav: Utekali, aby zostali. Rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. Chmeľnica 2014, 199 s.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš 7. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2014, 287 s.

ŁĄTKA, S. Jerzy: Zrozumieć Dursztyn. Kraków 2014, 105 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach XV Slováci v Poľsku. Almanach XV Słowacy w Polsce. Kraków 2014, 285 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica – DANKO, Štefan – KLIMKIEWICZ, Mirosław: Przewodnik turystyczny po Zamagurzu Spiskim – Turistický sprievodca po Zamagurí – Tourist guidebook to Zamagurie – Reiseführer in der Region Zamagurie. Kraków 2014, 399 s.

MIKULÍK, Dalibor (red.): Zeszyty sądecko-spiskie. Sandecko-spišské zošity. Zväzok 8. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2014, 175 s.

MONITA, Rafał – SKORUPA, Andrzej: Frydman – kościol św. Stanisława BM. Kraków 2014, 64 s.

ROZLOŽNÍk, Oto: Veselo a smutno v Doline Kežmarskej Bielej vody. Spomienkový chodník prof. Alfréda Grosza. Kežmarok 2014, 103 s.

RYBÁK, Július: Leopold Gruss. Život a dielo. Katalóg výstavy. Gelnica 2014.

RYBÁK, Július ml. (zost.): Žili s nami v Gelnici. Gelnica 2014.

ŠŤASTNÝ, František: Opustené kostoly Horného Spiša. Kežmarok 2014, 184 s.

ŠTEVÍK, Miroslav – MARHEVKA, Michal a kol.: Podolínec. História, pamiatky, spomienky. Podolínec 2014.

 

2013

ARGALÁCS, Mikuláš (zost.): Tatranské XIX. storočie a jeho osobnosti. Starý Smokovec 2013, 159 s.

AUGUSTIŇÁKOVÁ, Viera: 125. výročie organizovanej dobrovoľnej požiarnej ochrany v Harichovciach 1888 – 2013. Harichovce 2013.

BALARA, Michał: Na Spiszu : obrzędy ludowe, opowieści, bajdy. Krakov 2013, 181 s.

BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarok – skvost pod Tatrami. Kežmarok (2013), 22 s.

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hoteliér. Bratislava 2013, 260 s.

BOHUŠ, Ivan: Dr. Téry a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2013, 80 s.

CORANIČ, Jaroslav: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Prešov 2013, 392 s.

DLUGOŠ, František: Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí. Levoča 2013, 341 s.

Dni Leopolda Grussa. Zborník zo seminára. Gelnica 2013.

DRECHSLER-MEEL, Heike – SCHMITT, Hans (Red.): Karpaten Jahrbuch 2014. Stuttgart 2013.

FAZEKAS, István – SCHWARZ, Karl W.– SZABÓ, Csaba (Hg.): Die Zips – eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761 – 1823). In: Institut für Ungarische Geschichtforschung. Bd. V., Wien 2013, 238 s.

HARNIČÁR, Adrián a kol.: Vikartovce. Kežmarok 2013, 269 s.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): Pohľady do histórie II. Zborník z domácej vedeckej konferencie venovanej doc. Ivanovi Chalupeckému. Ed. Studia theologica Scepusiensia XIV. Spišské Podhradie 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan – AUGUSTIŇÁKOVÁ, Viera: Harichovce 745 (1268 – 2013). Harichovce 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Slovenská Ves v premenách času. Slovenská Ves 2013, 440 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Slovenská Ves im Spiegel der Zeit. Slovenská Ves 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Slovenská Ves througout the change of time. Slovenská Ves 2013.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XXI/2013. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. Levoča 2013, 215 s.

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Gerlachov a Tatranská Polianka. Dejiny a súčasnosť obcí pod Vysokými Tatrami.  Gerlachov 2013, 303 s.

KOLLÁROVÁ,  Zuzana – ŠLAMPOVÁ, Martina: V Tvojich rukách sú naše časy…História evanjelickej a. v. cirkvi v Poprade – Veľkej. Kežmarok 2013, 184 s.

KORMOŠOVÁ, Ružena  KREMPASKÁ, Zuzana  PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich. Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 2013.

KORMOŠOVÁ, Ružena a kol.: Po stopách pamäti. Kniha druhá v rámci slovensko-poľského projektu. Spišská Nová Ves 2013. Príloha CD

KORMOŠOVÁ, Ružena – KREMPASKÁ Zuzana – PANIGAJ, Ľubomír (zost.): Andrej Reiprich (1912 – 2002). Osobnosť školstva, vedy a múzejníctva. Spišská Nová Ves 2013, 89 s.

KREMPASKÁ, Zuzana (red.): Katalóg výstavy Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876. Spišská Nová Ves 2013, 40 s.

LABANC, Peter: Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava – Kraków 2013, 155 s.

ŁADYGIN, Zbigniew (red.): Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). Zakopane 2013.

ŁĄTKA, Jerzy S.: Zrozumieć Durstyn. Kraków 2013, 106 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach XIV Slováci v Poľsku. Almanach XIV Słowacy w Polsce. Kraków 2013, 276 s.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Vojna po vojne. Severný Spiš a Horná Orava v rokoch 1945 – 1947. Banská Bystrica – Kraków 2013, 200 s.

MILČÁKOVÁ, Renata – ZVALENÁ, Eleonóra (zost.): Sto rokov pod vežičkou. Almanach Gymnázia Janka Francisciho Rimavského v Levoči 1913 – 2013. Levoča 2013.

MÓŠ, František: Roky 1918 – 1939 na severnom Spiši. Bratislava 1944, reedícia Kraków 2013, 19 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby. Katalóg výstavy. Levoča 2013, 144 s.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): U nas na Spišu. Katalóg výstavy. Levoča 2013, 95 s.

MACKO, Martin – ŠTEVÍK, Miroslav: Kláštor v Podolínci. 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. Klasztor w Podolińcu. W 370-lecie przybycia do Podolińca pijarów i 90-lecie przybycia redemptorystów. Bratislava 2013, 74 s.

PIIRAINEN, Ilpo Tapani – POLLÁKOVÁ, Soňa: Die Chroniken der frühen Neuzeit aus der Zips. Levoča 2013, 230 s.

PRIESOLOVÁ, Helena – KORMOŠOVÁ, Ružena: Jozef Hanula. (Spišská Nová Ves) 2013, 39 s.

SABOL, Dominik (zost.): Meštiansky dom v Prešovskom kraji. Katalóg výstavy. Prešov 2013.

SALAMON, Mona: Spišské párky. Kežmarok 2013, 159 s.

Sandecko-spišské zošity – Zeszyty sądecko-spiskie. č. 7, 2012 – 2013. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2013, 97 s.

Sborník příspěvků k odborně-metodickému semináři Sanace dřevěných stavebných konstrukcí s praktickou ukázkou horkovzdušné sanace části objektu národní kulturní památky – kanonie č. 8 ve Spišské Kapitule – Spišskom Podhradí. Opava 2013.

SLIVINSKÝ, Ján – SLIVINSKÁ Mária: Vojňany, Slovenská Ves a okolie. Slovenská Ves 2013.

SPALEKOVÁ, Eva: 30 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči 1983 – 2013: Katalóg realizovaných reštaurátorských prác; Reštaurátorská tvorba 2008 – 2013. Levoča 2013,

SOJÁK, Marián a kol.: Spišský Hrhov. Svidník (2013), 272 s.

Spišské Hanušovce 1313 – 2013. Bratislava 2013.

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti. Katalóg k výstave pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána Wagnera… Spišská Nová Ves 2013, 32 s.

VARÁDYOVÁ, Alena a kol.: Poprad mám rád – sprievodca mestom Poprad pre malých i veľkých. Poprad 2013.

2012

ARGALÁCS,  Mikuláš: Električka do tatranského nebíčka, 99 kapitoliek, 192 strán z histórie tatranskej električky. Poprad 2012, 192 s.

BARÁTHOVÁ, Nora – FÁBROVÁ, Karin – KUČEROVÁ, Marta – VRÁBLIK, Vladimír: História Kežmarku do polovice 18. storočia. Kežmarok 2012, 256 s.

BARÁTHOVÁ, Nora a kol.: Zborník z odbornej konferencie Poľská rodina Lasky a Kežmarok. Kežmarok 2012, 156 s.

BIEĽAK, Štefan a kol.: Spoznajme krásy Beľanských Tatier. Spišská Nová Ves 2012, 128 s.

BOHUŠ, Ivan: J. G. Rainer a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2012, 69 s.

BOHUŠ, Ivan: Tatranské štíty a ľudia. Tatranská Lomnica 2012, 160 s.

Die Karpatendeutschen. Begleitheft zur Ausstellung zum 20. Jahrestag der Deklaration des Slowakischen Nationalrates zur Vertreibung der Karpatendeutschen aus der Slowakei. Karlsruhe 2012.

DLUGOŠ, František: Kostol sv. Jakuba. Levoča 2011 (aj v iných jazykových mutáciách).

FETKO, Filip – ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Pocta Ivanovi Chalupeckému. Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. Levoča 2012, 265 s.

HROMJÁK, Ľuboslav a kol:  Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Spišské Podhradie 2012, 731 s.

HRUBOŇ, Anton (zost.): Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie. Bratislava 2012, 141 s.

CHALUPECKÝ, Jozef: História pod hladinou. 50 rokov histórie Potápačského klubu Manta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2012.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XX/2012, Levoča 2012, 285 s.

JANICZKA – KRZYWDA, Urszula – SŁABOSZ-PALACZ, Katarzyna (ed.): Z dziejów Frydmana. Kraków – Frydman 2012, 224 s.

KOBIALKA, Hans: Nemeckí osadníci pri Dunajci. Dejiny krajiny a Nemcov na severnom Spiši. Spišská Stará Ves 2012, 187 s.

KREMPASKÁ, Zuzana – ŠTEVÍK, Miroslav: Spiš 6. Vlastivedný zborník. Spišská Nová Ves 2012,

KRIŠKOVÁ, Zdena: Etnokultúrne kontakty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici. Banská Bystrica 2012, 212 s.

LABUDA, Vladimír – ŠMÁLIK, Michal: Osobnosti Veľkej Lomnice: Gregor Berzeviczy, Teodor Spóner, Andrej Spóner, Hans Broos a Matej Vitéz. Veľká Lomnica 2012.

LENČIŠ, Štefan – FILIP, Tomáš (eds.): Putovanie za duchovnom po gotickej ceste. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice 2012, 198 s.

LEVOCKÝ, Ján (zost.): 60. Základná umelecká škola A. Cigera Kežmarok. Kežmarok 2012.

MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (zost.): Almanach XIII. Slováci v Poľsku – Slowacy w Polsce. Krakov 2012, 286 s.

MALIŇÁKOVÁ, Danka: Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja. Ružomberok 2012, 193 s.

MIKULÍK, Dalibor – PAVELČÍKOVÁ, Monika – ŠTEVÍK, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2012, 113 s.

NEIDENBACH, Ákos: Tátránk tudós polihisztora Grósz Alfréd I-II. Csobánka 2012.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2010 – 2011. Levoča 2012, 254 s.

PÁSZTOR, Peter (ed.): Gelnica. História a súčasnosť. Košice 2012, 607 s.

PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Jauchzet dem Herren, alle Welt! / Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! (1642). Bratislava – Prešov 2012, 112 s.

POTOČNÁ, Eva – CMOREJ, Július: Kúpele odviate časom. Poprad 2012, 208 s.

RADIČ, Anton a kol.: Kremná (Mníšek n/Popradom – Pilhov, Hraničné). Kremná 2012,

SALAMON, Vladislav (zost.): Náš biskup František. Stará Ľubovňa 2012, 60 s.

SMETANKA, Michal – Styczyński, M.: Od Hrhova po Poronin. Levoča 2012.

ŠOLTÝS, Eugen – SCHLOSSMANN, Jenő: Erinnerungen an die jüdische Religionsgemende Spišská Stará Ves (Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves). Zürich 1987 (Spišská Stará Ves 2012), 36 + 48 s.

SPOLOČNÍKOVÁ, Mária: Corpus Christi. Poklady gotiky v sochárstvom umení východného Slovenska. Trnava 2012, 224 s.

Spišský Jeruzalem. Calvario Jerusalem. Košice 2012.

SZITÁROVÁ, Klaudia – MOTYKOVÁ, Jana: 90 rokov vzdelávania detí so zrakovým postihnutím na Slovensku 1922 – 2012. Levoča 2012.

ŠAVEL, Marcel a kol.: 130 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Štiavniku. Spišský Štiavnik 2012.

ŠTEVÍK, Miroslav: Sedem storočí hradu Ľubovňa. Stará Ľubovňa 2012, 103 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Siedem wieków Zamku Lubowla. Stará Ľubovňa 2012, 103 s.

ŠTEVÍK, Miroslav: Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876 (v spišskom zálohu v rokoch 1412 – 1772 a v Provincii XVI spišských miest v rokoch 1774 – 1876); Sixteen Scepus towns from 1412 to 1876 (In the Scepus impawned territory 1412 – 1772, and Province of XVI Scepus towns 1774-1876). Katalóg výstavy. Spišská Nová Ves 2012, 40 s.

TANKÓ, Attila a iní (vyd.): Spiš – Szepesség – Zips – Spisz – szepes region. Budapest 2012.

TOGNER, Milan – PLEKANEC, Vladimír: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Bratislava 2012, 383 s.

TYROL, Anton (ed.): Digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu Biblie. Ružomberok 2012, 172 s.

VARGOVÁ, Margita: Mlynčeky. Cez Mlynčeky tečie vodička. Kežmarok 2012, 223 s.

VOJS, Andrej – PAVLIK, Eduard: Spomienky na židovskú obec Spišská Stará Ves II. Spišská Stará Ves 2012, 19 s.

 

2011

Almanach Słowacy w Polsce – Slováci v Poľsku XII. Matej Andráš a jeho diplomacia srdca. Kraków 2011, 388 s.

BARÁTHOVÁ, Nora a kol.: Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“. Kežmarok 2011.

BEŇOVÁ, Katarína (ed.): Barónka. Osudy Margity Czóbelovej (1891 – 1972). Medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom. Bratislava 2011, 79 s.

Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy. Spišská Kapitula 2011.

BOHUŠ, Ivan ml.: Tatranské chaty. Majáky v mori skál a snehu. II. vyd. Tatranská Lomnica 2011.

BOHUŠ, Ivan st. a ml.: Štefan Zamkovský a Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica 2011.

DLUGOŠ, František: Verní svojmu biskupovi. Aulisti Jána Vojtaššáka. Levoča 2011.

DLUGOŠOVÁ, Jana: Mariánska hora. Európske pútnické miesto. Levoča 2011.

DRAVECKÝ, Ján: Elementárne vzdelávanie v cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok 2011.

DRECHSLER-MEEL, Heike – SCHMITT, Heinz (ed.): Karpatenjahrbuch 2012. Stuttgart 2011, 224 s.

DUDOVÁ, Anna: Heroické čnosti Jána Čarnogurského. Kežmarok 2011.

GACÍK Milan (red.): Herbár Frátra Cypriána. Faksimilné vydanie. Červený Kláštor 2011.

GAJEWSKI, Kazimierz a kol.: Leksykon polskich i słowackich fotografów tatrzańskich i zakładów fotograficznych w Tatrach, na Podhalu, Orawie, Spiszu i Liptowie do roku 1939. Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na území Poľska a Slovenska: v Tatrách, na Podhalí, Orave, Spiši a Liptove do roku 1939. Nowy Targ 2011, 400 s.

GYALÓKAY, Zoltán: Pawel z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza, międzi Krakowem a Norymbergą. Kraków 2011.

HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin 2011, 284 s.

HELDÁKOVÁ, Katarína a kol.: Stredná odborná škola Kežmarok pred 130 rokmi…a dnes. Kežmarok 2011.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): Mons. Štefan Náhalka. Prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.  Spišské Podhradie 2011, 149 s.Ikonografia Tatier. Zborník z konferencie. Ikonografia Tatr. The Tatras Iconography. Kežmarok 2011.

HUDÁKOVÁ, Gabriela – KRISTEKOVÁ, Dana – STYCZYŃSKI, Marek: Stary Sącz a Levoča.Karpatské mestečká s klímou. Kraków 2011.

JANČURA, Marián: František Hadri – Drevenický (1905 – 1961) – významná osobnosť Spiša. Levoča 2011.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan: SPIŠ, perla Slovenska. Prepracované a rozšírené vydanie. Spišská Nová Ves 2011.  

KONTRÍKOVÁ, Iveta – KATONA, Tünde: Caritas und Memoria. Eine Leutschauer Stiftung im Dienste der Bildungsförderung in der Zips des 16. Jahrhunderts. München 2011, 337 s.

KONTRÍK, Jozef: Johann Still – Tatra – Bergführer des 19. Jahrhunderts aus Neuwalddorf. Nová Lesná 2011.

KORMOŠOVÁ, Ružena: Sila ducha doby. Z dejín Štátnej meštianskej školy v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2011, 186 s.

KREMPASKÁ, Zuzana (zost.): Múzeum v Spišskej Novej Vsi 1951 – 2011. Monografia pri príležitosti 60. výročia múzea. Spišská Nová Ves 2011, 140 s.

KRET, Anton – VRANA, Ladislav: Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí. Bratislava 2011, 246 s.

KRUŠKO, Štefan – ŠMIGEĽ, Michal: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947). Bratislava 2011, 340 s.

LABANC, Peter: Spišskí prepošti do roku 1405. Trnava – Kraków 2011, 228 s.

LENČIŠ, Štefan: Záchranca zo Ždiaru. Páter Ignác Kriššák SJ. Trnava 2011, 174 s.

MAJDA, Peter – SVITEK, Jozef (ed.): Schematizmus Spišskej diecézy 2010. Spišská Kapitula 2011.

MÉRY, Gábor – JANKOVICS, Marcell: A szepesszombati Szent-György-templom. (Šamorín) 2011, 144 s.

NOVOTNÁ, Mária – SVETKOVÁ, Anna: Anna Svetková. Z reštaurátorskej tvorby. Levoča 2011, 64 s.

PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 1ma pars. Nach dir, Herr, verlanget mich / Ku Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu. 2da pars. Herr, zeige mir deine Wege / Ó, Hospodine, daj mi poznať svoje cesty [1641]. In: Musica Scepusii Veteris II / 6. Bratislava – Prešov 2011, 72 s.

PETRÍK, Ján: Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi. Pamätnica k 90. výročiu vzniku JAMES v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves 2011, 160 s.

RADVÁNYI, Hadrián a kol.: Ján Simonides (1639 – 1674) slovenský mučeník zo Spoločnosti Ježišovej. Trnava 2011.

SMETANKA, Michal a kol.: Špacírky živým Spišom. Spišský Hrhov 2011.

ŠALKO, Oskár: Vojenčina v Levoči. Prešov, b. r.

ŠŤASTNÝ, František: Kostol na konci sveta a odsun Nemcov z horného Spiša. Prešov 2011, 164 s.

ŠTEVÍK, Miroslav a kol: Sandecko-spišské zošity, Zväzok 6 / Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 6. Nowy Sącz – Stará Ľubovňa 2011, 80 s. 

ŠTEVÍK, Miroslav (zost.): Spiš v 12. a 13. storočí. Stará Ľubovňa 2011, 328 s.

ŠTEVÍK, Miroslav – TRAJDOS, Tadeusz M.: Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec. Stará Ľubovňa 2011,   

ŠTEVÍK, Miroslav – TRAJDOS, Tadeusz M.: Siedem wieków zamków Lubowla i Dunajec. Niedzica 2011.

TALPAŠ, Ján: Z minulosti Roškoviec. Levoča 2011.

TANKÓ, Attila (ed.): Szepes region „Then and now…“, Spiš „Vtedy a dnes…“, Zips „Damals und heute…“, Spisz „Dawniej i dziś…, Szepesség „Akkor és most“… Budapest 2011.

TRAJDOS, Tadeusz M.: Z dziejów wsi i parafii Zamagurza Spiskiego. Nowy Targ 2011, 202 s.

TYROL, Anton (zost.): Štefan Šmálik. Spomienka na osobnosť a dielo. Svit 2011.

ŽIFČÁK, František (zost.): Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. 2. doplnené vydanie, Košice 2011, 127 s.

2010

BARÁTHOVÁ, Nora: Dávid Frölich. Kežmarok 2010, 112 s.

BARTA, Jaroslav: Kňazská spiritualita v živote a učení Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Námestovo 2010.

CENKÝ, Peter: História školstva v Kluknave. CD 2010.

CENKÝ, Peter: 30 rokov organizovanej turistiky v Richnave. CD 2010.

CORANIČ, Jaroslav – ŠTURÁK, Peter – KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana (eds): Cirkev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Prešov 2010.

DLUGOŠ, František a kol.: Profily odvahy a viery I – III. Levoča 2010.

DLUGOSZ, Franciszek: Ks. Stefan Klubert. Lublin 2010, 260 s.

DLUGOŠ, František: História Mariánskej hory v Levoči II. doplnené vydanie. Levoča 2010, 250 s.

DRBIAK, Milan: Osobné spomienky na Dr. Jozefa Ligoša. Veľké Borové 2010.

DRECHSLER, Heike – SCHMITT, Heinz: Karpaten Jahrbuch 2011. Stuttgart 2010.

HABOVŠTIAK, Jozef: Verný Cirkvi a národu. Bratislava 2010, 176 s.

Italian concertos from Podolínec (solamente naturali) world premiere recordings. Pavian Records 2010,  (CD starej hudby z Podolínca).

HOCHBERGER, Ernst: Die Karpatendeutschen in der Slowakei.  Wien 2010.

HROMJÁK, Ľuboslav (zost.): Z dejín Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. Studia theologica Scepusiensia X, Spišské Podhradie 2010, 274 s.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Dejiny Betlanoviec. Levoča 2010, 264 s.

CHALUPECKÝ, Ivan – SOJÁK, Marián – ŽIFČÁK, František – CENKÝ, Peter: Dejiny Richnavy. Richnava 2010, 524 s.

CHOMA, Milan: Ján Baláž.  Muž, ktorý vedel siať. Kežmarok 2010.

JANČURA, Marián: Baníctvo mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves 2010, 274 s.

JIROUŠEK, Ladislav – CHALUPECKÝ, Ivan: V srdci Spiša. Spišský hrad, Spišská Kapitula a okolie. 2. rozšírené vydanie. Spišská Nová Ves 2010.

KLINGOVÁ, Adriana – Kling, Peter: Veľké malé pamätihodnosti. Košice 2010, 343 s.

KOL. AUTOROV: Margecany – kronika obce. 2. rozšírené vydanie, Košice 2010, 360 s.

KOL. AUTOROV: Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci – Deväťdesiate výročie. Dolný Smokovec 2010.

KONIECZNIAK, Janusz: Encyklopedia schronisk tatrzańskich. Kraków 2010.

KOPKÁŠ, Marcel: Malý slovník spišských obcí. Druhé aktualizované vydanie. Abrahámovce 2010.

KUBÁŇ, Ján: Za vôňou Zamaguria a Pienin. Bratislava 2010, 192 s.

Levočská biela pani. Za bozk zradila krajinu. Za krajinu obetovala svoju hlavu. (Katalóg výstavy). Levoča-Betliar 2010 – 2011, 236 s.

LIPTÁK, Mikuláš – ISENBERG, R. Madeleine: Židia na Spiši I. Kežmarok a okolie. Jews in the Spiš region I. Kežmarok and surroundincs. 2. revidované vydanie. Kežmarok 2010.

MAJERIKOVÁ, Ingrid – MAJERIKOVÁ, Milica: Doživotná umiestnenka. Pamätnica k nedožitým 80. narodeninám Viktora Majerika. Bratislava 2010.

MAJERIKOVÁ, Milica (zost.): Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947“. Kraków 2010, 256 s.

MALOVCOVÁ, Božena – LABUDA, Vladimír (zost.): Dejiny Malého Slavkova. Malý Slavkov 2010, 176 s.

MÉRY, Gábor – JANKOVICS, Marcell: A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház. (Šamorín) 2010, 118 s.

MINĎÁŠ, Emil: Spišské hlasy. História okresných novín a ostatných celoslovenských titulov. 90 rokov žurnalistiky na Spiši 1920 – 2010. Spišská Nová Ves 2010.

NOVOTNÁ, Mária – OLEJNÍK, Vladimír – SIVÁŇOVÁ, Dana – SIVÁŇ, Štefan: Bočný oltár z farského kostola v Spišskom Podhradí. Levoča 2010.

ONDRUŠEKOVÁ, Anna – KOVÁČIKOVÁ, Mira: 50 rokov Tatranskej galérie v Poprade. Poprad 2010.

PALUBOVÁ, Mária a kol.: Turistický chodník po hradoch a zámkoch slovensko-poľského pohraničia. Spišský Hrhov 2010.

PAVELČÍKOVÁ, Monika – GIEMZA, Jaroslaw: Matysovské ikony. Stará Ľubovňa 2010.

PAVLIK, Eduard: Stručné dejiny Zamaguria do roku 1918. Bratislava 2010. 223 s.

Rímskokatolícke kostoly vo Vysokých Tatrách. Nový Smokovec, b. r.

SEEWANN, Gerhard – KRAUSS, Karl-Oeter – SPANNENBERGER, Norbert (eds.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. München 2010.

SZABÓ, Rafael: Poslední Dolinári. Die letzten Gründler. Smolník. Od slobodného kráľovského banského mesta po obec. Košice 2010.

ŠMELKO, Leopold a kol.: Mlynky. Mlynky, b. r.

ŠTEVÍK Miroslav a kol.: Sandecko-spišské zošity, Zväzok 5 – Zeszyty sądecko-spiskie, Tom 5, Stará Ľubovňa – Nowy Sącz 2010, 80 s.

TYROL, Anton (ed.): Historicko-exegetický výskum Kamaldulského prekladu Biblie I-II. Ružomberok 2009.

WIERZBICKI, Piotr: Spišsko-sadecká obchodná cesta. Náčrt zo spišských zdrojov a hradov Ľubovňa, Podolínec, Nowý Sącz a Czorsztyn. Nowý Sącz – Ľubovňa 2010.

WIERZBICKI, Piotr: Szlak spisko-sądecki. Szkic ze wskazaniem na źródla do Spisza i zamków Lubowla, Podoliniec, Nowý Sącz i Czorsztyn. Nowý Sącz – Ľubovňa 2010.

 

2009

ANDRÁŠ, Matej – SEGEŠ, Dušan a kol.: Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943 – 1948. Bratislava 2009, 126 s.

ARGALÁCS, Mikuláš: Prechádzka starým Popradom III. Poprad 2009.

BRINCKO, Juraj: Podproč. Levoča 2009.

DLUGOŠ, František (zost.): Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach. Levoča 2009,192 s.

FIRST, Gregorz a kol.: Zeszyty sądecko-spiskie. Tom 4. Sandecko-spišské zošity, Zväzok 4. Nowy Sącz 2009, 168 s.

HAAKOVÁ, Jitka: Tatranský portrétista Andor Borúth. Poprad 2009.

CHALUPECKÝ, Ivan (zost.): Z minulosti Spiša XVII/2009. Levoča 2009, 356 s.

KAČIC, Ladislav:  P. Petrus Peťko a Sancto Martino SP: Missa ex G Jesuli Nati / Vianočná omša G dur [1759]. In: Janka Petőczová (ved. red.): Musica Scepusii Veteris IV/1. Bratislava, Prešov 2009.

KÓNYA, Peter (ed.): Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. Thököly Imre gróf és felkelése. Prešov 2009.

LIPTÁK, Michal: Spišská Sobota – Szepesszombat. Látnivalók. Budapest 2009.

MLYNARČIKOVÁ, Daniela (zost.): Gánovce – nálezisko neandertálskeho človeka a jeho životné prostredie. Katalóg špecializovanej expozície. Poprad 2009.

NOVOTNÁ, Mária (zost.): Acta Musaei Scepusiensis 2009. Levoča 2009, 208 s.

OVŠONKA, Rastislav: Tatranské motívy na poštových známkach. Tatranská Lomnica 2009.

PETŐCZOVÁ, Janka: Johann Schimrack / Ján Šimrák: Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel / Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov [1642]. In: Musica Scepusii Veteris II /5. Bratislava – Prešov 2009, 82 s.

PROKOP, Márta – MÉRY, Gábor: Középkori falképek a Szepességben. (Šamorín) 2009.

ŠOLTÉS, Peter: Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava 2009.

ŠPÁNIKOVÁ, Jana – BACHRATÝ, Bohumír (zost.): Ján Melkovič – Múzy(a)um. Bratislava 2009, 67 s.

ŽIFČÁK, František: Štátny archív v Levoči. Staatliches Archiv in Leutschau. In: Jörg Meier – Ilpo Tapani Piirainen – Klaus-Peter Wegera (Hrsg.): Deutschsprachige Handschriften in slowakischen Archiven. III. Berlin – New York 2009, s. 5 – 410.

2008

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár. Antiphonale scepusiense. Ružomberok 2008, 200 s.

BRINCKO, Juraj: Oľšavica, poklad Levočských vrchov. Levoča, 2008.

ČECH, Jaroslav a kol.: Farnosť Slovinky a Jozef Zmij Miklošík. Slovinky 2008.

JANČURA, Marián: Hnilčík. Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi. Hnilčík 2008, 176 s.

KLINGOVÁ, Adriana – KLING, Peter: Veľké malé pamätihodnosti. Košice, b. r., 343 s.

KLINGOVÁ, Adriana a kol.: Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši. Spišská Nová Ves 2008. 171 s.

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Musica Scepusii Veteris – Stará hudba na Spiši. Bratislava – Prešov 2008, 139 s. 

 

2007

BARAŃSKA, Katarzyna: Sýpka v Nedeci. Wrócław 2007.

BARDOLY, István: Ladislav Mednyánszky. Denníky 1877 – 1918. Bratislava 2007, 526 s.

BEKESSOVÁ, Magdaléna (zost.): Neandertálec z Gánoviec. Poprad 2007.

Jaklovce. Od histórie k súčasnosti. 1282 – 2007. Jaklovce 2007.

MICHALCZUK, Stanisław: Nedecký hrad Dunajec. Wrócław 2007.

PISERA, Krzysztof: Jak dawniej po Tatrach chadzano. Zakopane 2007.

2006

FABRY, Ondrej: Slatvina na pozadí dejín, 1246 – 2006. Levoča 2006.

 

2005

2004

KOBIALKA, Hans: Namen- und Sachregister Nr. 4 – für die Jahrgänge 47 – 56 (1996 – 2005) des Karpatenjahrbuches. Stuttgart 2004.

MARINELLI – KÖNIG, Gertraud: Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805 – 1848). Wien 2004, 780 s.

2003

HANUŠIN, Štefan st. a ml.: Poráč. Poráč 2003.

 

error: Content is protected !!