Pamiatky

Levoča, hlavný oltár v chráme sv. Jakuba

Je najvyšším zachovaným dreveným neskorogotickým oltárom na svete. Dosahuje výšku 18,62 m. Majster Pavol ho so svojimi spoločníkmi (rezbármi a maliarmi) vytvoril v rokoch 1508 – 1517. Predstavuje skvostné umelecké dielo vyznačujúce sa nielen svojimi rozmermi, ale aj dokonalou harmóniou gotickej architektúry v presbytériu kostola. Hlavný oltár je zasvätený patrónovi farského chrámu sv. Jakubovi st. Apoštolovi, ktorého monumentálna socha, spolu so sochou Panny Márie s Ježiškom v náručí a so sv. Jánom Evanjelistom, zdobí oltárnu skriňu. Výška Madony dosahuje 2,47 m a výška apoštolov presahuje 2,30 m. Madona je stvárnená ako krásna žena s dieťaťom na ľavej ruke, pravicou žehnajúca, ktorá stojí na polmesiaci s tvárou démona. Jej nevšednú krásu zvýrazňujú zvlnené vlasy a bohato zriasený zlatý plášť. Nad hlavou jej kráľovskú korunu nesú dvaja anjeli. Ježiško rovnako pravicou žehná a v ľavej ruke drží jablko. Po pravici Madony stojí sv. Jakub stvárnený ako patrón pocestných, v ľavici s pútnickou palicou. Je odetý do plášťa a charakterizuje ho dlhá brada. Hlavu mu pokrýva čiapka zdobená mušľou – jeho atribútom. Z druhej strany má sv. Ján Evanjelista podobu mladého muža jemnej tváre s bohatými vlasmi. Odetý je rovnako v plášti. V ľavici drží svoj atribút – kalich s hadom. Po strane sv. Jakuba sú zakomponované dva reliéfy: Rozoslanie apoštolov do sveta a Sťatie sv. Jakuba v Jeruzaleme. Zo strany sv. Jána sú taktiež dva reliéfy z jeho života: jeho mučenie varením v oleji a jeho vízia pri písaní Apokalypsy na ostrove Pathmos. Zatvorené krídla oltárnej skrine dopĺňa osem tabuľových malieb podľa predlôh nemeckých maliarov Lukasa Cranacha st. a Hansa Leonharda Schäufeleina. Predstavujú výjavy utrpenia Krista: začínajú výjavom Krista v Getsemanskej záhrade, pokračujú výjavmi Bičovanie, Korunovanie tŕním, Ecce homo, Kristus pred Pilátom, Nesenie kríža, Ukrižovanie a Zmrtvýchvstanie. Nadstavec v oltárnej skrini, nad hlavami troch monumentálnych sôch, je bohato zdobený fialami a doplnený sochami cirkevných otcov sv. Augustína, sv. Ambróza, sv. Hieronyma a sv. Gregora Veľkého. V oltárnom nadstavci nad oltárnou skriňou sú umiestnené staršie sochy dvanástich apoštolov. V predele oltára sa nachádza jedinečná kompozícia Poslednej večere Pána.        

error: Content is protected !!