Ocenenia

Dňa 21. mája 2013 udelila Matica slovenská pri príležitosti 20. výročia SDS Striebornú cenu za poznávanie a propagáciu historických poznatkov o Spiši.

Dňa 5. februára 2018 na schôdzi výboru SDS odovzdal generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku PhDr. Ľudomír Molitoris PhD. predsedovi SDS PhDr. Františkovi Žifčákovi zlatú medailu Za zásluhy.

error: Content is protected !!