Platba členského príspevku

Vážení členovia!

Členské SDS je možné uhrádzať 2 spôsobmi:

  1. v hotovosti

– priamo na konferenciách, podujatiach a akciách organizovaných SDS: – pokladníčke SDS PhDr. Soni Pollákovej                
– tajomníčke SDS PhDr. Slávke Sámelovej, Námestie Majstra Pavla 60, Levoča (Malý župný dom, prízemie vpravo, v pracovných dňoch od 8:00-14:00)

  1. na účet SDS

Sumu je možné poukázať priamo na účet SDS prostredníctvom internet bankingu.
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Levoča
Číslo účtu IBAN: SK 56 0900 0000 0001 0138 4947
BIC: GIBASKBX
Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko člena, ako aj účel, na ktorý sa poukazuje suma, napr. Ján Novák,  členské SDS 2024

Výška členského ročne: 
riadny člen: 15€
podporujúci člen: 8€
kolektívny člen: mesto 50€, obec 25€

Zakladajúci člen: fyzická osoba 200€ jednorázovo, právnická osoba 500€ jednorázovo.

error: Content is protected !!