Vitajte na oficiálnych stránkach Spišského dejepisného spolku. Spolok patrí medzi najstaršie spolky podobného zamerania na Slovensku. Bol založený valným zhromaždením 27. júna 1992 v Podolínci. Nadväzuje na činnosť svojich predchodcov Spišského dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho pôsobnosť sa týka historického územia Spiš. Stanovy spolku boli schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 22. apríla 1992 pod č. VSS/1-900/90-4711.

Aktuality

error: Content is protected !!