Z ďalšej produkcie SDS

Publikácie si môžete objednať na adrese: tajomnik@sdsle.sk

Edície prameňov

Cenník

Autor

Názov

Cena pre člena

Cena pre nečlena

Piirainen, I. T. – Meier, J.

Das Stadtbuch von Schwedler /Švedlár

1,66 €

3,32 €

Piirainen, I. T. – Ziegler, A.

Collectanea Allerlay nutzlicherVNND Nothwendiger regelen des rechtens

4,65 €

6,64 €

Piirainen, I. T.

Das älteste Gerichtsbuch der Stadt Käsmark

4,15 €

8,30 €

Piirainen, I. T.

Das Rechtsbuch der XI Zipser Städte

4,65 €

6,64 €

Piirainen, I. T.

Nachträge zum Zipser Recht

2,33 €

3,32 €

Boleš, D. 

Počiatky Toryského dekanátu a spišský rotulus z rokov 1331-1332

VYPREDANÉ

 

 

Ostatné publikácie

Cenník

Autor Názov Cena pre člena Cena pre nečlena
Meier, Jörg Untersuchungen zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei 2,33 € 3,32 €
Majeriková, M.(zost.) Nepokojná hranica VYPREDANÉ  
Cintulová,E.-Žifčák, F.(zost.) Z dejín zdravotníctva na Spiši 3,00 € 6,00 €
Fetko, F.-Števík, M.(zost.) Pocta Ivanovi Chalupeckému 7,00 € 10,00 €

 

error: Content is protected !!