Darovanie 2% dane

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach je možné určiť 2 % z odvedenej dane za rok 2023 registrovaným neštátnym organizáciám. Boli by sme Vám veľmi vďační, keby ste Vy, Vaši príbuzní a známi, najmä podnikatelia, poukázali uvedené 2 % dane práve Spišskému dejepisnému spolku.

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok  2023 je fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy. Toto vyhlásenie je fyzická osoba povinná predložiť správcovi dane do 30. apríla 2024 spolu s potvrdením o zaplatení dane.

Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určilo od 01.01.2024 nasledovné vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2023.

Ak chcete venovať 2 % z dane pre organizáciu Spišský dejepisný spolok, budete potrebovať nasledovné formuláre:

a/ Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Formulár V2Pv21_1)
Link TU: https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2021/02/2020.12.07_Vyhlasenie.pdf
b/ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (Formulár V2Pv18_P)
Link TU: https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2021/02/2018.12.07_priloha5.pdf
 
Dobrovoľníci, ktorí pomáhali Spišskému dejepisnému spolku min. 40 hodín v roku 2023, jej môžu venovať až 3 % dane.

Potrebné údaje:
Obchodné meno (názov): Spišský dejepisný spolok 
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 60.
           054 01 Levoča
IČO: 31967230
DIČ: 2020733858
Právna forma: Občianske združenie.
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0001 0138 4947

Viac informácii o postupe pri poukázaní 2 % dane a prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch pre SDS sú na webovej stránke www.rozhodni.sk

error: Content is protected !!