Kontakt

SPIŠSKÝ DEJEPISNÝ SPOLOK

Námestie Majstra Pavla 60, 054 01 Levoča

E-mail: spisskydejepisnyspolok@sdsle.sk

Web. stránka: https://www.sdsle.sk

Administrátor webovej stránky SDS

Ing. Eduard Pavlik

E-mail: admin@sdsle.sk

Tel.: 0907 950 891

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník PhD., predseda SDS

E-mail: predseda@sdsle.sk

Tel.: 0903 265 460

PhDr. Slávka Sámelová, tajomníčka SDS

Námestie Majstra Pavla 60, 054 01 Levoča

E-mail: tajomnik@sdsle.sk

Tel.: 0915 935 807

PhDr. Marián Soják, PhD., podpredseda SDS

E-mail: podpredseda@sdsle.sk

Tel.: 0902 925 671

PhDr. Soňa Polláková, pokladníčka SDS

E-mail: pokladnik@sdsle.sk

Tel.: 0903 121 397

error: Content is protected !!