Spolupráca

Dňa 17. 9. 1997 bola podpísaná dohoda o spolupráci Spišského dejepisného spolku a Spolku Slovákov v Poľsku.

KONFERENCIE, SEMINÁRE, KOLOKVIÁ A SPOMIENKY v spolupráci s inými organizáciami:

2023

780. výročie privilégia spišských kopijníkov, Hozelec 17. 6. 2023

Pozvánka | Galéria

2011

250. výročie narodenia Jána Genersicha, Kežmarok 7. 10. 2011

Pozvánka | Galéria

František Hadri-Drevenický Hnilčík 8. 10. 2011

Galéria

2008

700 rokov prvej písomnej zmienky o meste Spišská Stará Ves, Spišská Stará Ves 26. 7. 2008

Pozvánka | Galéria

2006

V šľapajách predkov, Poprad 11. 3. 2006

Pozvánka

2005

K dejinám Podolínca a novovekého Spiša, Podolínec 20.-21. 5. 2005

Pozvánka | Galéria

100 rokov od narodenia Františka Hadri-Drevenického, Spišské Podhradie 12. 6. 2005

Pozvánka

2004

Ako žijeme a tvoríme, Wie leben und schaffen wir, Spišská Nová Ves 26. 2. 2004

Pozvánka

2002

Dni židovskej kultúry v Kežmarku, Kežmarok 16. 8. 2002

Pozvánka

Terra Scepusiensis, Levoča 5. – 9. 11. 2002

2001

Spomienková slávnosť k 20. výročiu smrti prof. Jozefa Štolca, Hranovnica 23. 9. 2001

Pozvánka

K stredovekým dejinám Spiša, Stará Ľubovňa 5.-6. 10. 2001

Pozvánka

2000

50. výročie smrti Matúša Pajdušáka, Smižany 9. 7. 2000

Pozvánka

Pietna spomienka na barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950, Spišský Štvrtok 30. 9. 2000

Pozvánka

1999

180. výročie založenia učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, Spišská Kapitula 2.-4. 9. 1999

Pozvánka

Formy perzekúcie politických väzňov, Spišská Nová Ves 26. 11. 1999

Pozvánka

1996

Prvé písomné zmienky o meste Poprad, Poprad 16. 3. 1996

Pozvánka

Dni spišskej kultúry – Zipser Kulturtage, Levoča 10.-11. 8. 1996

Pozvánka

Z dejín Iliašoviec, Iliašovce 25. 8. 1996

Pozvánka

1995

Dejiny Spiša, ako príklad prelínania mnohých kultúr, Nedeca 20.-21. 10. 1995

Pozvánka | Galéria

1993

Spišská Kapitula a slovenská duchovná kultúra, Spišská Kapitula 8.-10. 6. 1993

Pozvánka

 

error: Content is protected !!