S hlbokým zármutkom oznamujeme členom a priaznivcom SDS, že dňa 19. 8. 2023, vo veku 79 rokov odišiel Štefan Péchy, dlhoročný člen nášho spolku, vyše 40 rokov pracovník-fotograf Štátneho archívu v Levoči a autor fotografií historických pamiatok a dokumentov v početných monografiách a štúdiách z dejín Spiša. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23. 8. 2023 o 13.00 hodine v Dome nádeje na mestskom cintoríne v Levoči.

Nech odpočíva v pokoji,

vedenie Spišského dejepisného spolku

error: Content is protected !!