Sviatočné chvíle plné 
porozUMENIA 
Vám želá SNM-Spišské múzeum
Vážení priaznivci umenia, milí priatelia,

prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
 
Anna Ondrušeková,
riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade
a kolektív pracovníkov
error: Content is protected !!