Valné zhromaždenie – informácia pre členov SDS

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia Spišského dejepisného spolku,
v uplynulých rokoch sme boli zvyknutí sa stretnúť obyčajne začiatkom marca na valnom zhromaždení. Žiaľ, pandémia nám situáciu v minulom roku i v tomto roku skomplikovala. Nemohli sme už minulý rok uskutočniť plánované dve konferencie ani exkurziu. V tomto roku výbor SDS bol nútený rezignovať na usporiadanie valného zhromaždenia i jarnej konferencie. Rozhodol sa však pre ich usporiadanie v čase, keď nám to opatrenia umožnia. Valné zhromaždenie by sa mohlo uskutočniť už v letných mesiacoch. Konferencie o migrácii obyvateľstva a valašskej kolonizácii na Spiši plánujeme zorganizovať v jeden deň, pravdepodobne v mesiaci september/október. Rovnako sa nevzdávame ani zorganizovania odloženej exkurzie do Šariša v jesennom termíne. Pravda, znovu to bude podmienené aktuálnou pandemickou situáciou. V prípade, že sa konferencie nebudú môcť uskutočniť prezenčne, výbor sa pokúsi ich zorganizovať formou online.
Čo sa týka prípravy ročenky Z minulosti Spiša, práce na nej sa kvôli chorobe tlačiarov trochu omeškali, ale blížia sa k záveru. Predpokladáme, že ročenku v priebehu mesiaca apríl vydáme. Kým nebude možnosť si ju vyzdvihnúť osobne, členom SDS ju zašleme v elektronickej podobe.
Vážení priatelia, všetkým Vám prajem veľa dobrého zdravia, nech sa Vám vírus naďaleko vyhýba. Verím, že sa v lete stretneme už osobne.

Za výbor SDS
František Žifčák
predseda

error: Content is protected !!