Upozornenie pre členov SDS

od Kategórie: Oznamy

Upozorňujeme členov Spišského dejepisného spolku na rubriku Spolok – Dokumenty, kde boli uverejnené: Správa o činnosti SDS v roku 2020 a Správa o hospodárení SDS za obdobie 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. V rubrike Knižnica – Ročenka Z minulosti Spiša, bola uvoľnená na čítanie ročenka XXIII. – 2015, ktorá je vypredaná.

error: Content is protected !!