Smutná správa: Opustil nás doc. PhDr. Ivan Chalupecký

od Kategórie: Oznamy
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým členom SDS, že dnes odišiel do večnosti náš dlhoročný predseda a súčasný čestný predseda, známy slovenský archivár a historik,
Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký.
Nech odpočíva v pokoji. 
Vedenie SDS
 
 
 
                                                                                     –
 
 
                                                                                     –
 
 
                                                                                     –
 
 
I.CH_.-kondolencia-MNL

error: Content is protected !!