Darovanie 2% dane pre Spišský dejepisný spolok

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia SDS,  aj v tomto roku máte Vy osobne, Vaši priatelia alebo známi možnosťpoukázať 2% dane z príjmu za rok 2021 Spišskému dejepisnému spolku. Táto  suma je pre nás mimoriadne dôležitá, nakoľko našu činnosť financujemevýlučne z členských príspevkov a z 2% zaplatenej dane.  Veríme, že aj v týchto neľahkých časoch nám naďalej zachováte svojupriazeň a aj vďaka Vašim 2% dane sa budeme môcť po uvoľnení všetkýchopatrení opätovne stretnúť na našich spoločných podujatiach a rozšíriťsi svoje poznatky z histórie jedinečného regiónu, akým Spiš rozhodne je.  Vopred Vám všetkým ďakujeme.  Všetky potrebné tlačivá pre poukázanie 2% zaplatenej dane, ako ajdôležité dátumy, sú uverejnené aj na webovej stránke SDS. Bližšieinformácie získate kliknutím na nasledovný link:  https://sdsle.sk/spolok/darovanie-2-dane/  S pozdravom ostáva  Soňa Polláková, pokladník SDS 

error: Content is protected !!