Darovanie 2% dane pre Spišský dejepisný spolok

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia SDS, 
aj v tomto roku máte Vy osobne, Vaši priatelia alebo známi možnosť poukázať 2% dane z príjmu za rok 2023 Spišskému dejepisnému spolku. Táto  suma je pre nás mimoriadne dôležitá, nakoľko našu činnosť financujeme
výlučne z členských príspevkov a z 2% zaplatenej dane. 

Veríme, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň a aj vďaka Vašim 2% dane sa budeme môcť stretávať na našich spoločných podujatiach a rozšíriť si svoje poznatky z histórie jedinečného regiónu, akým Spiš rozhodne je. 
Vopred Vám všetkým ďakujeme. 

Všetky potrebné tlačivá pre poukázanie 2% zaplatenej dane, ako aj dôležité dátumy, sú uverejnené aj na webovej stránke SDS. Bližšie informácie získate kliknutím na nasledovný link: 

https://sdsle.sk/spolok/darovanie-2-dane/ 

S pozdravom ostáva 
Soňa Polláková, pokladník SDS 

error: Content is protected !!