Podtatranské múzeum, program na jún 2024

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

PROGRAM PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE
NA MESIAC JÚN  2024

Podtatranské múzeum v Poprade,  Vajanského 72/4, 058 01  Poprad
Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod, 13:00 – 17:00
hod. (12:00 – 13:00 technická prestávka), pondelok ZATVORENÉ.
Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Sobotské
námestie 33, 058 01  Poprad – Spišská Sobota:
Otvárame v stredu 5. júna 2024! Otváracie hodiny: streda – piatok 10:00
– 16:00, sobota 13:00 – 17:00, nedeľa-pondelok-utorok ZATVORENÉ.


S  T  Á  L  E    E  X  P  O  Z  Í  C  I E
• Knieža z Popradu  a jeho hrobka
Vstup po skupinách, každú celú hodinu.
Objednávanie kolektívov na info.poprad@muzeumpp.sk
• Poprad a okolie v zrkadle vekov


V Ý S T A V Y
• ALPINI –  ŠTEFÁNIK A ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
7. jún 2024  –   30 . jún 2024/ 9:00 hod – 12:00 hod., 13:00 hod. –
17:00 hod.
Výstava  organizovaná pri príležitosti  „5. zrazu Alpini v Európe“ v
rámci podujatí 11. ročníka festivalu Viva Italia v Poprade, rozpráva
príbeh legendárneho alpinského zboru, ktorý bojoval počas prvej a druhej
svetovej vojny. Výstava je zároveň príležitosťou objaviť málo známu časť
histórie prvej svetovej vojny, ktorá spája Taliansko so Slovenskom –
zrod Československých légií v Taliansku vďaka angažovanosti Milana
Rastislava Štefánika, ktorý počas tejto vojny bojoval po boku alpinských
vojsk pri Piave.
Expozícia je bohatá na fotografický materiál a tiež ďalšie originálne
materiály používané počas 1. svetovej vojny.
Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 6. 6. 2024 o 16:30 na
Vajanského 72/4  v Poprade. Všetkých návštevníkov srdečne pozývame.


P O D U J A T I A
•  OCHRANA PRÍRODY
5. jún 2024/ streda /16:00 hod.
Prednášajúci Ing. Marián Šturcel patrí medzi zakladajúcich členov
Podtatranského mykologického klubu Poprad, v spolupráci s ktorým táto
beseda vzniká. Je dlhoročným pracovníkom Tatranského národného parku,
členom  Slovenského zväzu ochrancov prírody, spoluautorom mnohých
knižných publikácií.
Vstupné dobrovoľné.

• BOTANICKÉ DNI
10. – 14. jún 2024 /pondelok – piatok
Seminár určený pre múzejných botanikov SR a ČR, ktorý sa uskutoční v
dňoch 10. – 14. júna 2024 v Národnom parku Muránska planina.
Organizátori: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Podtatranské múzeum v Poprade a Múzeum Spiša.

• ŠKOLA KONČÍ …. staň sa MALÝM MÚZEJNÍKOM!
21. – 27. jún 2024/ piatok, utorok – štvrtok /9:00 – 13:00 hod.
Viete čo je múzeum? Viete, načo sú nám vlastne múzeá? Staňte sa malým
múzejníkom a všetko sa dozviete😊. Tvorivé dielne predstavia poslanie a
náplň múzeí. Deti budú mať príležitosť nazrieť do zákulisia múzea,
spoznajú jednotlivé  činnosti odborných pracovníkov.  Zistia, čo všetko
sa deje s predmetom predtým, ako ho návštevníci môžu vidieť na výstave
či v expozícii. Stanete sa historikmi, archeológmi, botanikmi  či
numizmatikmi😊.
Tvorivé dielne pre vopred objednané školské kolektívy, vhodné pre žiakov
ZŠ. Pre vstup do tvorivých dielní je potrebné sa vopred objednať na t.
č. 052/7721 924.
Trvanie tvorivej dielne 1 vyučovacia hodina/45 minút.
Vstupné: 2 €
Zmena programu vyhradená.


V Z D E L Á V A C I E    P RO G R A M Y    P R E     Š K O L Y
https://www.muzeumpp.sk/podujatia/ponuka-vzdelavacich-programov-pre-skoly-2023_2024/


Tešíme sa na  Vašu návštevu!
Zmena programu vyhradená.

error: Content is protected !!