Podtatranské múzeum, program na júl 2024

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

Podtatranské múzeum v Poprade,  Vajanského 72/4, 058 01  Poprad
Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum
Otváracie hodiny:
utorok – nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod, 13:00 – 17:00 hod. (12:00 – 13:00
technická prestávka), pondelok: ZATVORENÉ.

S  T  Á  L  E    E  X  P  O  Z  Í  C  I E
• Knieža z Popradu  a jeho hrobka
• Poprad a okolie v zrkadle vekov
V Ý S T A V Y

• UMENIE VO SVETE NUMIZMATIKY
17. júl 2024  –   22. september 2024/ 9:00 hod – 12:00 hod., 13:00 hod.
– 17:00 hod.

P O D U J A T I A

•  LETNÁ ČITÁREŇ 2024 (cyklus letných prednášok z rôznych oblastí
kultúrneho života)
* Letná čitáreň I.
Štefánikove dedičstvo na Spiši / 3. júl 2024/ streda/16:00 hod.
Prednáša  PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
* Letná čitáreň II.
Rastliny, ktoré zmenili svet / 17. júl 2024/ streda/16:00 hod.
Prednáša doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

•  ČAROVANIE S HUBAMI NA TANIERI
11. júl 2024/ štvrtok /16:00 hod.

• VERNISÁŽ VÝSTAVY „UMENIE VO SVETE NUMIZMATIKY“
16. júl 2024/ utorok/ 16:00 hod.

•  LEGENDARIUM 2024 – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
14. júl 2024 – 8. september 2024

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota, Sobotské
námestie 33, 058 01  Poprad – Spišská Sobota
Kontakty:  tel. č.: +421 52 772 13 23
e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum

Otváracie hodiny: streda – piatok 10:00 hod. – 16:00 hod., sobota 13:00
hod.  – 17:00 hod. Nedeľa, pondelok, utorok:  ZATVORENÉ

• STÁLE EXPOZÍCIE
Cechy a remeslá na hornom Spiši
Prezentuje zbierky cechového charakteru (vývesné štíty, cechové
truhlice, listiny, pečatidlá) i samostatné výrobky remeselníkov.

Meštianske bývanie
Expozícia prezentuje pracovňu (prezidentský salónik), spálňu, bytové a
odevné doplnky meštianskej rodiny.

Vznešenosť a pokora
Predstavuje verejnosti sakrálne historicko-umelecké pamiatky zo 17.-19.
storočia, ktoré tvorili súčasť interiérov niektorých spišských kostolov.

Osobnosti Spišskej Soboty
Stála výstava predstavuje významné osobnosti, ktoré pochádzali, žili a
tvorili v Spišskej Sobote.

Tešíme sa na  Vašu návštevu!
Zmena programu vyhradená

error: Content is protected !!