Podtatranské múzeum, program na apríl 2024

od Kategórie: Pozvánky na podujatia
Vážení návštevníci,
zasielame program Podtatranského múzea v Poprade na mesiac apríl 2024,
podrobnosti nájdete v priložených súboroch:

S  T  Á  L  E    E  X  P  O  Z  Í  C  I E
• Knieža z Popradu  a jeho hrobka
Objednávanie kolektívov na info.poprad@muzeumpp.sk
• Poprad a okolie v zrkadle vekov

V Ý S T A V Y
• HAVRANY A ICH PRÍBUZNÍ
19 . marec 2024 – 20. máj 2024/ 9:00 hod. – 16:00 hod.
Výstava predstavuje krkavcovité vtáky žijúce na území Slovenska, ich
život, inteligenciu, miesto v prírode, vzťah s človekom, mýty a legendy,
ktoré ich obklopujú.

P O D U J A T I A
• CESTOVATEĽSKÝ OBČASNÍK
„MAROKO“
18. apríl 2024/ štvrtok/ 17:00 hod.
Rubrika „Cestovateľský občasník“ predstavuje rôzne zaujímavé krajiny a
tiež  ich obyvateľov, ale aj cestovateľov a dobrodruhov. Zaujímavé
Maroko predstaví Ing. Adam Vanečko, bloger a cestovateľ, autor blogu o
cestovaní a jedle „Adam Vanečko Traveller“.
Vstupné dobrovoľné.

• HAVRANY A ICH PRÍBUZNÍ – TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
16. – 18. apríl 2024/ utorok – štvrtok/ 9:00 – 13:00 hod.
Tvorivé dielne ako sprievodné podujatie výstavy, určené pre vopred
objednané školské kolektívy. Pre vstup je potrebné sa objednať na t.č.
052/7721 924.
Vstupné: 3 €/žiak, pedagogický sprievod zdarma.

• SÚŤAŽ PRE DETI O NAJAUTENTICKEJŠIE HAVRANIE HNIEZDO
21. marec – 30. apríl 2024
Sprievodné podujatie k výstave „Havrany a ich príbuzní“, súťaž pre
jednotlivcov i školské kolektívy o vlastnoručne vyrobené a vyzdobené
havranie hniezdo. Fotografie vytvoreného hniezda posielajte do 30.
apríla 2024 na: sekretariat@muzeumpp.sk. Prezentácia súťažných
fotografií bude súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií v sobotu 18. 5.
2024. Najlepšie výtvory budú ocenené:)


Podtatranské múzeum v Poprade,  Vajanského 72/4, 058 01  Poprad
Kontakty: tel. č.: +421 52 7721 924, e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
www.muzeumpp.sk
https://facebook.com/podtatranskemuzeum
https://instagram/podtatranskemuzeum
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 9:00 hod. – 16:00 hod., pondelok
ZATVORENÉ, 12:00 – 13:00 technická prestávka.

Zmena programu vyhradená.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

error: Content is protected !!