Platba členského príspevku

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia Spišského dejepisného spolku,  dovoľte nám požiadať Vás o jednu prosbu.    Valné zhromaždenia využívajú mnohí z vás aj na to, aby zaplatili členskýpríspevok. Z dôvodu, aby ste si ušetrili čas státia v rade na jehozaplatenie, by som chcela požiadať tých členov nášho spolku, ktorí majúmožnosť využívať internet banking a platiť prevodom a nemajú eštezaplatené členské za rok 2023, aby poslali svoj príspevok na účetspolku. Ušetria tým čas nielen sebe, ale aj nám (pri vypisovanípríjmových bločkov) a následnom preberaní novej ročenky SDS Z minulostiSpiša XXX/2022 po zaplatení členského.    Samozrejme na valnom zhromaždení budeme prijímať členské príspevky aj vhotovosti, tak ako tomu bolo doposiaľ, prioritne je však táto možnosťurčená tým členom, ktorí nevyužívajú internet banking alebo majúpodlžnosti na členskom za minulé roky a ich výšku si overia až priamo upokladníčky spolku na mieste konania valného zhromaždenia resp.konferencie.    Svoj členský príspevok za rok 2023 posielajte prosím na nasledovný účetSDS:  Spišský dejepisný spolok  IBAN: SK56 0900 0000 0001 0138 4947  BIC: GIBASKBX    Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko člena, ako ajúčel, na ktorý sa poukazuje suma, napr. Ján Novák, členské SDS 2023.    Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami  S pozdravom  Soňa Polláková, pokladníčka SDS 

error: Content is protected !!