Platba členského príspevku

od Kategórie: Oznamy

Prosíme členov Spišského dejepisného spolku, ktorí majú k dispozícií internet banking, aby svoje členské príspevky (riadny člen vo výške 12,00€ a podporujúci člen vo výške 6,00€) za rok 2023 poukázali na účet SDS bankovým prevodom cez internet banking. 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Levoča, číslo účtu v tvare IBAN: SK56 0900 0000 0001 0138 4947

Suma: 12,00€ (riadny člen)

            6,00€ (podporujúci člen)

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko člena a obdobie, za ktoré sa členské posiela (napr. Ján Novák, členské SDS 2023). 

Ak aj niektorí členovia SDS majú podlžnosti na členskom aj za predchádzajúce roky, budeme riešiť tieto záležitosti individuálne na najbližšej konferencii či tohoročnom valnom zhromaždení.

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej a poukázaním členského príspevku na účet SDS prispejete k tomu, aby sme mohli vydať ďalšiu ročenku, v ktorej si nájdete zaujímavé štúdie, články i recenzie, ktoré sa týkajú histórie Spiša. 

S pozdravom a prianím všetkého dobrého ostáva

Soňa Polláková, pokladník SDS

error: Content is protected !!