Platba členského príspevku

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia Spišského dejepisného spolku, podobne, ako v minulom kalendárnom roku, aj tento rok by sme Vám chceli ponúknuť možnosť zaplatenia členského príspevku SDS prostredníctvom bankového prevodu priamo na účet Spišského dejepisného spolku. Aj napriek tomu, že sa nám podarilo uskutočniť v minulom roku aspoň Valné zhromaždenie v Spišskom Podhradí, viaceré naše akcie a aktivity museli byť podobne ako tomu bolo v roku 2020 odrieknuté či presunuté na neurčito kvôli pokračujúcej epidémií spojenej so šírením vírusu Covid-19. 

Táto situácia negatívne ovplyvnila a ochromila aj činnosť nášho spolku.

Našou snahou však je, aby si aspoň časť príspevkov, ktoré mali odznieť na plánovaných konferenciách, mohli naši členovia prečítať.  Preto momentálne finišujeme (ako tradične v tomto čase)  s prípravou ročenky Z minulosti Spiša XXIX/2021. 

Nakoľko náklady na jej tlač budú minimálne rovnaké (ak nie o trochu

vyššie) než v minulom roku, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátila ako pokladníčka prostredníctvom e-mailu a požiadala tých členov nášho spolku, ktorí majú k dispozícií internet banking, aby svoje členské príspevky (riadny člen vo výške 12,00€ a podporujúci člen vo výške

6,00€) za rok 2022 poukázali na účet SDS bankovým prevodom cez internet banking. 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Levoča Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 0900 0000 0001 0138 4947

Suma: 12,00€ (riadny člen)

            6,00€ (podporujúci člen)

Do správy pre prijímateľa poprosíme uviesť meno a priezvisko člena a obdobie, za ktoré sa členské posiela (napr. Ján Novák, členské SDS 2022). 

Táto prosba ohľadom zaplatenia členského prostredníctvom internet bankingu sa netýka tých členov SDS, ktorí už členský príspevok za rok 2022 poukázali na účet SDS. 

Ak aj niektorí členovia SDS majú podlžnosti na členskom aj za predchádzajúce roky, budeme riešiť tieto záležitosti individuálne na najbližšej konferencii či tohoročnom valnom zhromaždení, ktoré pokiaľ sa nič nezmení, máme naplánované v mesiacoch  máj-jún 2022. 

Veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej a poukázaním členského príspevku na účet SDS prispejete k tomu, aby sme mohli vydať ďalšiu ročenku, v ktorej si nájdete zaujímavé štúdie, články i recenzie, ktoré sa týkajú histórie Spiša. 

S pozdravom a prianím všetkého dobrého ostáva Soňa Polláková, pokladník SDS

error: Content is protected !!