Platba členského príspevku v roku 2024

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia Spišského dejepisného spolku,  rozhodnutím a schválením Valného zhromaždenia SDS, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.4.2023 v Levoči, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že počnúc rokom 2024 došlo k navýšeniu ročného členského príspevku SDS nasledovne:riadny člen: z 12,00€ na 15,00€/rokpodporujúci člen: 6,00€ na 8,00€/rokV prípade kolektívnych členov ostáva výška členského príspevku nezmenená (obec resp. organizácia: 25,00€/rok, mesto: 50,00€/rok)Členský príspevok je možné platiť tak ako doposiaľ – prostredníctvom internet bankingu alebo v hotovosti.Platba internet banking: Svoj členský príspevok za rok 2024 posielajte prosím na nasledovný účet SDS: Spišský dejepisný spolok IBAN: SK56 0900 0000 0001 0138 4947 BIC: GIBASKBX  Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko člena, ako aj účel, na ktorý sa poukazuje suma, napr. Ján Novák, členské SDS 2024. Platba v hotovosti:osobne tajomníčke spolku PhDr. Slávke Sámelovej (Štátny archív Levoča, Námestie Majstra Pavla 60 (malý župný dom), počas pracovných dní v čase 8:00 – 14:00) alebo na konferenciách a podujatiach SDS pokladníčke SDS PhDr. Soni Pollákovej Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie s Vami aj v roku 2024 S pozdravom Soňa Polláková, pokladníčka SDS 

error: Content is protected !!