Ocenené publikácie v súťaži Slovenská kronika 2022

od Kategórie: Oznamy
 
Dňa 13. októbra 2022 sa uskutočnilo v Slovenskej národnej knižnici v Martine slávnostné vyhodnotenie súťaže Slovenská kronika 2022.
 
Slovenska-kronika-2022-vysledkova-listina

V kategórii Kroniky stredne veľkých samospráv (samosprávy v rozmedzí 1000 – 2999 obyvateľov) získala mimoriadnu cenu za aktívnu a hodnotnú kronikársku prácu a s ňou súvisiacu činnosť Kronika mesta Spišská Stará Ves za rok 2021, ktorej autorkou je PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.
 
Dyplom-071

Hlavnú cenu v kategórii monografia obce/mesta/regiónu získala monografia obce Spišský Štiavnik. Na monografii sa zostavovateľsky podieľali Matúš Hudák a Miroslav Števík. Autorsky do monografie prispeli: PhDr. Martin Furmanik, PhD., Mgr. Erika Gibalová, Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Matúš Hudák, PhD., Mgr. Vladimír Hudzík, Mgr. Tomáš Janura, PhD., Mgr. Peter Kočan, Mgr. Tomáš Kopták, PhD., Ing. Zuzana Krempaská, Mgr. Denis Kuzl, Ľuboslav Maľučký, Marcel Šavel, Mgr. Miroslav Števík, Mgr. Kamil Švaňa, PhD., Mgr. Juraj Timura a Mgr. Maciej Wawrzczak.

V kategórii Všeobecná monografia obce/mesta/regiónu získala Mimoriadnu cenu monografia Veľký Slavkov od praveku po súčasnosť za mimoriadny prínos pre poznanie minulosti obce a okolitého regiónu. Zostavovateľom monografie bol PhDr. Marián Soják, PhD., autorsky do monografie prispeli Ing. Marta Bednárová, Mgr. Ján Endrődi, RNDr. Adrián Harničár, PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., PhDr. Zdena Krišková, PhD., ThDr. Angelus Štefan Kuruc, PhD., O. Praem., PhDr. Božena Malovcová, Mgr. Daniela Mlynárčiková, PhDr. Marián Soják, PhD., Ing. Martina Šlampová.

V kategórii Všeobecná monografia mesta/obce/regiónu získala čestné uznanie monografia Nedeca za úspešný spôsob prezentácie dejín obce širokej verejnosti. Publikácia vyšla vo vydavateľstvách Goralinga a Spolku Slovákov v Poľsku, pričom jej autorkou je PhDr. Milica Majeriková-Molitoris, PhD.

Dyplom-072

V podkategórii prírodovedná monografia získala Mimoriadnu cenu publikácia Šuňava – prírodný klenot pod Tatrami / Šuňava – a jewel of nature under the High Tatras za dvojjazyčnú mutáciu. Knihu zostavil Matúš Hudák a autorsky sa na nej podieľali: Mgr. Matúš Hyžný, PhD., Mgr. Denis Kuzl, Mgr. Miroslav Števík a Mgr. Katarína Žlkovanová, PhD. 

V kategórii Kultúrno-spoločenská monografia získala Hlavnú cenu publikácia Láskou zjednotení – História a súčasnosť evanjelického cirkevného zboru v Švábovciach. Zostavovateľmi a spoluautormi publikácie boli PhDr. Božena Malovcová a Mgr. Martin Zaťko, ďalšími členmi autorského kolektívu boli Ing. Martina Šlampová, Mgr. Viera Zaťková, rod. Pališinová, Mgr. Janette Filičíková, Mgr. Daniela Korenková a PhDr. Ladislav Vrteľ.

error: Content is protected !!