Nová FB stránka Stredoveký Spiš

od Kategórie: Oznamy

Vážení priatelia,

radi by sme vám dali do pozornosti novú FB stránku Stredoveký Spiš. Jej obsahom budú informácie o najnovších poznatkoch z výskumu stredovekého Spiša, pripomienky zaujímavých výročí, tipy na inšpiratívnu literatúru a nevyhneme sa ani historickému bulváru (ale len ľahkému). Takisto to bude priestor, kde budete môcť klásť otázky a cez odpovede na ne budeme hľadieť ďaleko do minulosti, do čias, keď železo bolo železom a drevo drevom.

 

error: Content is protected !!