Záznam relácie odvysielanej v rádiu Regina Východ dňa 26. 10. 2023

MENŠINY NA SPIŠI. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sa dlhodobo sa venuje mapovaniu národností obývajúcich územie regiónu Spiša, v minulosti známeho svojou národnostnou pestrosťou. V roku 2020 realizovalo výstavu „Rusíni na Spiši“ a vydalo aj knihu „Dejiny Rusínov na Spiši“. Obdobným spôsobom bola spracovaná aj výstava „Nemci na Spiši“, ktorá je sprístupnená do marca 2024. Pracovníci múzea majú v pláne takto prezentovať dovedna 8 národnostných menších Spiša. O projekte hovoria etnografka Mária Staňová Michalková a historici Martin Furmanik a Miroslav Števík. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11400/2166954

error: Content is protected !!