Ľudové múzeum vo Vyšnom Slavkove

od Kategórie: Oznamy

V nedeľu 19. 7. 2020 sa konala odpustová slávnosť v jednej z najmenších farností spišskej diecézy Vyšný Slavkov. Slávnostnú sv. omšu v prírodnom amfiteátri pri kostole celebroval spišský emeritný biskup Andrej Imrich za účasti viacerých významných osobností. Slávnosť skrášlili miestni folkloristi a fujaráši zo Šumiaca a Banskej Bystrice. Jozef Šimonovič predniesol Proglas v staroslovenčine. Nasledoval sprievod auto a motoveteránov pred ľudové múzeum Slafkofska chiža, kde sa uskutočnil slávnostný obrad požehnania múzea emeritným biskupom. Dom postavený roku 1921 Jozefom Reinerom a manželkou Margitou s hospodárskymi stavbami a pozemkom darovali obci na účel múzea jeho dedičia. Autorom myšlienky vytvorenia miestneho múzea a ústrednou postavou šesťročnej obnovy schátraných stavieb je miestny farár Donát Čarnogurský, člen Spišského dejepisného spolku a známy propagátor cyrilo-metodských tradícií. Spolu so starostkou obce a mnohými nadšencami sa im podarilo vytvoriť dielo, hodné navštívenia. Slávnosť bola ukončená obedom v sále Kultúrneho domu.

Múzeum je možné navštíviť po predchádzajúcom dohovore na telefónnych číslach:

Obecný úrad +421534699496

Farský úrad +421534584124

error: Content is protected !!