Krídla a ilúzie – výstava, Levoča od 1. 2. 2024

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

SNM-Spišské múzeum v Levoči 

Vás pozýva na vernisáž výstavy a stretnutie s autorom.

Krídla a ilúzie

1.2.2024 o 16.00 

vo výstavných sieňach sídelnej budovy na Námestí Majstra Pavla 40 v Levoči.

Tešíme sa na vás!

S pozdravomPhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
riaditeľka SNM-Spišské múzeum  
Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča      
tel.: 053/45127860918580962
error: Content is protected !!