Gedeon Majunke, 100 rokov od úmrtia významného architekta

od Kategórie: Oznamy

Vážení priatelia,

v týchto dňoch si pripomíname 100. výročie úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho, narodeného a žijúceho v Spišskej Sobote (dnes časť mesta Poprad).

Pripájame jeho stručný životopis a tiež zoznam niektorých stavieb, ktoré nájdete pri prechádzkach v jednotlivých tatranských osadách.

Tatranská galéria pri tejto príležitosti vypisuje súťaž

o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb Gedeona Majunkeho.

Fotografie s popisom, menom autora a dátumom vzniku snímky priložte ako prílohu mailu vo formáte jpg.

Email s označením „Súťaž Majunke“ v predmete správy zašlite na emailovú adresu tatragaleria@tatragaleria.sk

Termín ukončenia súťaže je 30. septembra 2021.

http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=28162

https://www.facebook.com/tatranskagaleria/posts/10162926127618682

Spomíname s úctou na osobnosti nášho regiónu.

Anna Ondrušeková

riaditeľka Tatranskej galérie

 

Majunke-100-rokov-web

error: Content is protected !!