Galéria umelcov Spiša, program na september 2023

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila na september programy realizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, orientované pre širokú verejnosť i pre školské skupiny.

Otváracie hodiny pre verejnosť: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Galéria je zatvorená v piatky (štátne sviatky), 1. 9. a 15. 9.

Dlhý deň s umením: 27. 9., streda, 10.00 – 19.00. 

AKTUÁLNE VÝSTAVY

Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky. Reprezentatívne diela od 30-tich zvučných mien slovenskej moderny poukazujú na vývoj moderného slovenského umenia s dôrazom na diela Generácie 1909. Kurátor: Jozef Ridilla.

Human Animal III. / Zmiz hmyz! Diela 24 autorov z 5-tich krajín reflektujú ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

Limity surrealizmu / Emil Sedlák & Karol Baron. Tematická prezentácia diel umelcov zo zbierky, ktorých tvorba nadväzuje na surrealistické tendencie. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

STÁLE EXPOZÍCIE / EXTERIÉROVÉ VÝSTAVY

Jozef Hanula / Terra Gothica

Záhrada umenia / Pomník Csontváryho / Zo zbierky galérie /

Peter Smik: Krabice & Srdcia & Klobúky

PUTOVNÉ VÝSTAVY

U-Points / Utilitárne body regiónu Spiš:

bannerová výstava v areáli Podtatranského múzea v Poprade 

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ | V rámci DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

17. 9. 2023, piatok, 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: Macko Džem. Tvorba 3D „maškrtníka“ z farebného papiera na zaváraninovom pohári. Vstupné: 5 € / osoba. V cene prehliadka výstav.

20. 9. 2023, streda, 19.00 – 20.00 | X-ART / Koncert v galérii: Tibor Iván – Sila zvuku. Sólové akordeónové vystúpenie absolventa Sibeliovej akadémie v Helsinkách. Vstupné: 6 € / osoba.

22. 9. 2023, piatok, 16.00 – 19.00 | OPEN STUDIO: Závesná dekorácia. Tvorba 3D vtáčika z textilu a galantérneho tovaru. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné: 5 € / osoba.

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU

27. 9. 2023, streda, 9.00 – 19.00:

9.00 – 15.00 | TVORIVKY PRE ŠKOLY. Netradičné tvorivé dielne k aktuálnym výstavám pre všetky typy škôl. Vstupné: 2 € / žiak a 3 € / žiak s obrazovým sprievodcom.

10.00 – 19.00 | DLHÝ DEŇ S UMENÍM. Galéria otvorená pre verejnosť do večera. Vstupné: štandardné.

17.00 – 19.00 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Príbeh o budovaní zbierky s Kamilom Benetinom. Komentovaná prehliadka o budovaní súkromnej zbierky slovenskej moderny. K výstave Kľukatými cestami. Vstup voľný.

PROGRAMY PRE ŠKOLY

pondelok piatok, 9.00 16.00:

Bohatá ponuka výtvarných dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl.

error: Content is protected !!