Galéria umelcov Spiša, program na november 2023

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza v polovičke novembra nové výstavné projekty a programovú ponuku, orientovanú pre širokú verejnosť i školské skupiny. 

Otváracie hodiny pre verejnosť: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Dlhý deň s umením: 15. 11., streda, 15.00 – 20.00.

Galéria je zatvorená počas sviatkov: v stredu, 1. 11. a v piatok, 17. 11. 

AKTUÁLNE VÝSTAVY už len do nedele, 5. 11. 2023:

Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky; Limity surrealizmu / Emil Sedlák & Karol Baron; Human Animal III. / Zmiz hmyz!

NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY, vernisáž výstav v stredu, 15. 11. 2023 o 17.00:

Ľubo Stacho: Modlitba / Sacral Elementum V. Chronologická projekcia autorovho diela s akcentom na duchovné odkazy od klasickej fotografie po nové média v tematickom dialógu a v rozsahu piatich dekád tvorby. Výstava reflektuje duchovnú podstatu tvorby a záujem o zobrazenie sakrálnych tém. Cyklus výstav Téma.

Kurátorky: Lucia Benická – GUS, Monika Stacho.

Helmut Bistika: HerzLicht. noch immer wichtig / stále dôležité. Hľadanie slobody v tvorbe a živote prostredníctvom hry, kde haptická kvalita nájdených materiálov odkazuje na dotyk ako dôležitý aspekt fyzického a psychického liečenia (sa). Cyklus výstav Profily.

Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

Tomáš Cetera: glob/lok. Záznamy glokálnych fragmentov získané ponorením sa do bytových jednotiek pitoreskných susedov. Zberateľské, chovateľské a poľovnícke vášne odzrkadľujú širšie spoločenské vzťahy a stávajú sa zámienkou na vytváranie nových konšpiračných teórií. Cyklus výstav Profily / Umelci Spiša.

Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

STÁLE EXPOZÍCIE 

Jozef Hanula / Terra Gothica

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ 

5. 11. 2023, nedeľa, 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: Košíček maškrtníček. Tvorivé dielne pre celú rodinu! Výroba košíčka na sladké dobrôtky z kartónu a tričkoviny. Vstupné: 5 € / osoba. V cene prehliadka výstav.

15. 11. 2023, streda, 15.00 – 20.00 | DLHÝ DEŇ S UMENÍM. Galéria otvorená pre verejnosť do večera. Vstupné: štandardné.

15. 11. 2023, streda, 17.00 | VERNISÁŽE VÝSTAV 3v1. Galéria otvorená: 15.00 – 20.00. Hudobný program: Peter Machajdík.

29. 11. 2023, streda, 19.00 – 20.00 | X-ART / KONCERT V GALÉRII: Viola sólo! Peter Zwiebel. Sólové vystúpenie vedúceho violovej skupiny a člena Slovenského komorného orchestra. Vstupné: 6 € / osoba.

PROGRAMY PRE ŠKOLY

pondelok piatok, 9.00 16.00:

Bohatá ponuka výtvarných dielní a komentovaných prehliadok pre všetky typy škôl. Prehľad programov. 

 

error: Content is protected !!