Dvorné dialógy 73, Spišská Nová Ves 23. 6. 2021

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

Milí priatelia,
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás srdečne pozýva na pripravované 
podujatia
Dvorné dialógy 73
100. výročie narodenia PhDr. Jána Olejníka, CSc.
Hosť: doc. Mgr. art. Tatiana Pirníková, PhD.
Termín: 23. jún 2021 (streda) o 16.00 hod. na nádvorí Múzea Spiša
V kultúrnom programe vystúpi FS Harihovčan.
Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej
v Spišskej Novej Vsi.

error: Content is protected !!