Všetky články od Admin

Upozornenie pre členov SDS

od Kategórie: Oznamy

Upozorňujeme členov Spišského dejepisného spolku na rubriku Spolok – Dokumenty, kde boli uverejnené: Správa o činnosti SDS v roku 2020 a Správa o hospodárení SDS za obdobie 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. V rubrike Knižnica – Ročenka Z minulosti Spiša, bola uvoľnená na čítanie ročenka XXIII. – 2015, ktorá je vypredaná.

Gedeon Majunke, 100 rokov od úmrtia významného architekta

od Kategórie: Oznamy

Vážení priatelia, v týchto dňoch si pripomíname 100. výročie úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho, narodeného a žijúceho v Spišskej Sobote (dnes časť mesta Poprad). Pripájame jeho stručný životopis a tiež zoznam niektorých stavieb, ktoré nájdete pri prechádzkach v jednotlivých tatranských osadách. Tatranská galéria pri tejto príležitosti vypisuje súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu stavieb Gedeona Majunkeho. Fotografie s popisom, menom autora a dátumom […]

Zomrel prof. Richard Marsina

od Kategórie: Oznamy

Oznamujeme našim členom ďalšiu smutnú správu. Vo veku 97 rokov odišiel jeden z najvýznamnejších slovenských medievalistov a nestor slovenskej historiografie Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.  Posledná rozlúčka bude dňa 31. 3. 2021 o 12:00 hod. v Slávičom údolí. Česť jeho pamiatke!  

Odišiel Mgr. Milan Choma

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia SDS, so smútkom oznamujeme, že nás v sobotu 20. marca 2021 navždy opustil po ťažkej chorobe dlhoročný náš člen a bývalý člen výboru Mgr. Milan Choma. Bude nám veľmi chýbať jeho neustály úsmev, dobrosrdečnosť a činorodá aktivita. Nech odpočíva v pokoji. Výbor SDS Uvedenie poslednej knihy Milana Chomu

Valné zhromaždenie – informácia pre členov SDS

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia Spišského dejepisného spolku,v uplynulých rokoch sme boli zvyknutí sa stretnúť obyčajne začiatkom marca na valnom zhromaždení. Žiaľ, pandémia nám situáciu v minulom roku i v tomto roku skomplikovala. Nemohli sme už minulý rok uskutočniť plánované dve konferencie ani exkurziu. V tomto roku výbor SDS bol nútený rezignovať na usporiadanie valného zhromaždenia i jarnej […]

Nové prírastky v rubrike Fotografie a pohľadnice

od Kategórie: Oznamy

Upozorňujeme návštevníkov nášho webového portálu na nové prírastky v rubrike O Spiši – Fotografie a pohľadnice.  Ak máte staré fotografie, alebo pohľadnice miest a obcí Spiša, najmä tých, ktoré v rubrike nemáme a ste ochotní nám ich poslať v elektronickej forme, alebo požičať  na zoskenovanie, kontaktujte prosím administrátora portálu. Ďakujeme admin

Referencie  |  Informácia: Nie su vytvorené žiadne položky, pridajte nejaké prosím.
error: Content is protected !!