2 % dane pre Spišský dejepisný spolok

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia SDS,
aj v tomto roku máte Vy osobne, Vaši priatelia alebo známi možnosť
poukázať 2 % dane z príjmu za rok 2020 Spišskému dejepisnému spolku. Táto
suma je pre nás mimoriadne dôležitá, nakoľko našu činnosť financujeme
výlučne z členských príspevkov a z 2 % zaplatenej dane.

Veríme, že aj v týchto náročných časoch nám zachováte svoju priazeň a aj
vďaka Vašim 2 % dane sa budeme môcť po uvoľnení organizovania hromadných
podujatí stretnúť na našich spoločných podujatiach a rozšíriť si svoje
poznatky z histórie jedinečného regiónu, akým Spiš rozhodne je.
Vopred Vám ďakujeme.

Všetky potrebné tlačivá pre poukázanie 2 % zaplatenej dane, ako aj
dôležité dátumy, sú uverejnené aj na webovej stránke SDS. Bližšie
informácie získate kliknutím na nasledovný link:

http://sdsle.sk/spolok/darovanie-2-dane/

S pozdravom ostáva
Soňa Polláková, pokladník SDS

error: Content is protected !!