Zborníky SDS pre knižnice na Spiši a Orave v Poľsku

od Kategórie: Oznamy

Koncom septembra odovzdala členka výboru Spišského dejepisného spolku Milica Majeriková-Molitoris v jeho mene vedecké ročenky Z minulosti Spiša a ďalšie odborné publikácie o dejinách Spiša viacerým knižniciam v spišských a oravských obciach, ktoré pripadli Poľsku.  Požičať si ich možno momentálne v knižnici Centra slovenskej kultúry v Novej Belej, Slovenskom dome v Kacvíne, Slovenskom dome vo Vyšných Lapšoch, klubovni Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Krempachoch, Slovenskom dome v Podvlku a klubovni Miestnej skupiny Spolku Slovákov v Jablonke. Spišskému dejepisnému spolku za tento intelektuálny dar srdečne ďakujeme.

Fotografia z odovzdávania zborníkov SDS do knižnice Centra slovenskej kultúry v Novej Belej.

error: Content is protected !!