Vyhradené pre umenie V, Levoča 11. 3. 2020

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

Vyhradené pre umenie V.

OD   LITURGIE   K   UMENIU

Štyri prednášky o ochrane predmetov liturgického a sakrálneho umenia

MAREC – JÚN 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

     aj tento rok Vás pozývame na vzdelávací cyklus Vyhradené pre umenie V.

Štyri prednášky o umení  sú určené odborným pracovníkom v oblasti  umenia a kultúry, dokumentaristom, lektorom, historikom, správcom zbierok a predmetov umeleckej či kultúrnej hodnoty. Budú prebiehať v budove múzea na Mäsiarskej ulici  č. 18 v Levoči.

      Počet účastníkov je limitovaný a prednášok sa môžu zúčastniť  vopred prihlásení záujemcovia. Vyplnenú prihlášku nám, prosím, zašlite do 25.02.2020 na adresu múzea.

SNM-SML, Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča alebo na dasa.pavukova@snm.sk

Prihláška, termíny a témy sú v prílohe.

Všetci prihlásení budú kontaktovaní s presnými  pokynmi.

Tešíme sa na Vás!

error: Content is protected !!