Obnova pamätníka v prielome Dunajca

od Kategórie: Oznamy

Podľa uznesenia pléna XXVI. VZ SDS, bod 8, VZ poverilo výbor, aby sa v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a ďalšími orgánmi a organizáciami podieľal na znovuobnovení pamätníka obetiam teroru z roku 1920 v prielome Dunajca pri Červenom Kláštore. Dňa 6. 11. 2018 bola vykonaná v spolupráci s PIENAPom prieskumná akcia na mieste, kde stál pamätník. Prehľadané bolo aj okolie pamätníka. Na svahu pod cestou bol nájdený pôvodný travertínový podstavec, na ktorom stála tabuľa s textom. Tá sa bohužiaľ nenašla ani vo vodách Dunajca. Akcie sa zúčastnili: František Žifčák, Dušan Bevilaqua, Milan Choma a Eduard Pavlik. Po jednaní s vedením PIENAPu bol podstavec 2. 10. tohto roku vyzdvihnutý z miesta nálezu a odvezený do depozitu PIENAPu. V súčasnosti prebieha schvaľovacie konanie na ministerstve životného prostredia.

Odhalenie pamätníka v roku 1928. Prvý zľava stojí MUDr. Alexander Küchel, okresný lekár. Ostatných zúčastnených nevieme identifikovať.

Prosíme všetkých, ktorí majú akúkoľvek informáciu o pamätníku, nech ju odovzdajú na adrese: admin@sdsle.sk

Vpravo je miesto, kde stál pamätník.

Očistený travertínový podstavec s betónovým základom – nález zo 6. novembra 2018.

Účastníci pátracej akcie v roku 2018.

Ďalšie fotografie sú z 2.10.2019: Pohľad predsedu SDS do výšky, kam treba premiestniť nájdený podstavec.

Nebolo to ľahké, ale podarilo sa.

Travertínový podstavec je už vo vozidle. Účastníci zľava: Dušan Bevilaqua, František Žifčák, Eduard Pavlik.

Televízia TA3 bola pri tom.

Autori fotografií: Igor Ľudma, Dušan Bevilaqua, Eduard Pavlik

error: Content is protected !!