Všetky články od Admin

Obnova pamätníka v prielome Dunajca

od Kategórie: Oznamy

Podľa uznesenia pléna XXVI. VZ SDS, bod 8, VZ poverilo výbor, aby sa v spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a ďalšími orgánmi a organizáciami podieľal na znovuobnovení pamätníka obetiam teroru z roku 1920 v prielome Dunajca pri Červenom Kláštore. Dňa 6. 11. 2018 bola vykonaná v spolupráci s PIENAPom prieskumná akcia na mieste, kde stál pamätník. Prehľadané bolo aj […]

Výrazná zľava na ročenky SDS

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia SDS, chceli by sme Vám dať do pozornosti, že valné zhromaždenie SDS 9.3.2019 v Kežmarku schválilo zníženie cien starších čísel ročeniek a) z rokov 1995-2007 na 1.- € pre člena SDS a na 2.- € pre nečlena; b) z rokov 2008-2014 na polovicu pôvodnej ceny pre člena SDS a na polovicu pôvodnej ceny pre nečlena. V možnostiach spolku […]

Životné jubileum prof. Jozefa Čongvu

od Kategórie: Oznamy

V mene výboru Spišského dejepisného spolku a jeho členov sa pripájame k početným gratulantom. Jubilantovi ďakujeme za vynikajúcu spoluprácu a dlhoročné aktívne členstvo v našom spolku. Prajeme mu do ďalších rokov pevné zdravie, veľa šťastia v živote, pohody v rodine a dostatok síl na poli záslužnej činnosti v prospech Slovákov žijúcich v Poľsku. Výbor a […]

Prosba o pomoc

od Kategórie: Oznamy

Vážení členovia, vitajte na nových stránkach SDS. Ako ste si všimli snažíme sa, okrem nových informácií, zdokumentovať tiež doterajšiu činnosť spolku, od vzniku v roku 1992. Napriek veľkej snahe, nepodarilo sa nám doteraz skompletovať fotodokumentáciu z uplynulých valných zhromaždení, konferencií a exkurzií. Preto prosíme vás, najmä starších členov, o pomoc pri doplnení chýbajúcej fotodokumentácie. Ak máte vo svojom počítači […]

Referencie  |  Informácia: Nie su vytvorené žiadne položky, pridajte nejaké prosím.
error: Content is protected !!