3v1 – výstava, GUS Spišská Nová Ves 15. 7. – 15. 11. 2020

od Kategórie: Pozvánky na podujatia

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás a Vašich priateľov pozýva na prvé tohtoročné vernisáže výstav „3v1“ v stredu, 15. júla o 17.00.

SAMPLE DATA / RICHARD KITTA & MARTIN KUDLA

Multimediálna výstava v rámci cyklu Dvojice prezentuje tvorbu autorov od klasického obrazu po jeho rekontextualizáciu cez digitálnu technológiu v otvorenom dialógu o strate či potvrdení aury umeleckého diela. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.

NARNIA: INÝ PRÍBEH

Mária Banášová, Katarína Ilkovičová, Jana Kalixová, Jana Kiselová-Siteková, Peter Kocák, Peter Krupa st., Noémi Ráczová, Emil Sedlák

Výstava, ktorej hravý názov vychádza z kroník o Narnii od C. S. Lewisa, uvádza premeny súčasnej slovenskej ilustrácie v dialógu s grafikou a keramikou. Skupinová výstava ôsmich umelcov akcentuje zbierkový fond galérie a aktuálnu tvorbu vybraných autorov. Z cyklu výstav Téma. Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.

AMALKA ĽUDMILA VALENČÍKOVÁ / PRIESTOR IN(DENTITY)

Individuálna výstava jubilujúcej (40) spišskej umelkyne je vizuálnym zúročením jej doterajšieho tvorivého programu, v ktorom sa zaoberá rodovými otázkami, ženským vnímaním materstva a intimity. Nosnou témou je zhmotnenie predstáv o pomyselnom intímnom priestore ženy. Z cyklu výstav Profily. Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid

error: Content is protected !!